Potrebujete pomoc?

Na tejto stránke Vás budeme sprevádzať cestou podania otázky, podnetu, dopytu alebo sťažnosti.

1. KONTAKTNÝ FORMULÁR

Dovoľujeme si Vás zdvorilo informovať, že emailové konto otazka@ndsas.sk a webový kontaktný formulár neslúži na podávanie opakovaných sťažností. Každý prijatý podnet je automaticky postúpený na preriešenie.

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY A ODPOVEDE

Adresa

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovensko

Telefón

+421 2 583 11 111

E-mail

* Povinné

2. PODANIE STAŽNOSTI

Vzhľadom na systém evidovania žiadostí/sťažností máte na výber z 2 (dvoch) možností:

A. Listinná zásielka

zaslaná na adresu Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

B. Elektronická zásielka

zaslaná do elektronickej podateľne na portáli slovensko.sk

Na spracovanie žiadosti/stažnosti nám vyplýva zo zákona odpovedať do 30 dní. 

3. Telefonický kontakt

+421 2 583 11 111

 

v pracovných dňoch.