streda, 20. jún 2018

POZVÁNKA NA WORKSHOP O SÚŤAŽIACH NA STAVEBNÉ PRÁCE

NDS pozýva stavebné firmy na workshop o multikriteriálnom vyhodnocovaní ponúk na stavebné práce.

Workshop sa uskutoční v stredu 27. júna o 12:30 v centrále Národnej diaľničnej spoločnosti na Dúbravskej ceste 14 v Bratislave. Stavebné spoločnosti môžu účasť nahlásiť na adrese veronika.chudicova@ndsas.sk. Vzhľadom na priestorové možnosti poprosíme o účasť jedného človeka za každú stavebnú firmu.

Cieľom zmeny v hodnotení ponúk pri súťažiach na stavebné práce je dosiahnuť vyššiu hodnotu za peniaze a to zvýšením kvality stavebných prác za primeranú cenu.

Rozhodujúcim kritériom v súťažiach doteraz bola najnižšia cena. Po novom by sa pri súťažiach na stavebné práce posudzovalo päť kritériá a to cena, referencie uchádzačov, kvalita tímu odborníkov (podľa konkrétnej stavby – hlavný inžinier stavby, cestár, mostár, geológ, tunelár), náklady na prevádzku a environmentálne hľadisko. Týchto päť kritérií by malo rôznu váhu.

Návrh pripravila NDS na základe skúsenosti iných európskych krajín. Multikriteriálne hodnotenia ponúk patria k bežnej praxi v krajinách Európskej únie, uprednostňuje ich Európska komisia a agentúra Jaspers ako i Úrad pre verejné obstarávanie.