streda, 5. september 2018

POZVÁNKA NA WORKSHOP O SÚŤAŽIACH NA STAVEBNÝ DOZOR

NDS pozýva firmy poskytujúce služby stavebného dozoru  na workshop o multikriteriálnom vyhodnocovaní ponúk. Workshop sa uskutoční v pondelok 17. septembra 2018 o 12:00 v centrále Národnej diaľničnej spoločnosti na Dúbravskej ceste 14 v Bratislave.

Záujemcovia o účasť sa môžu registrovať na adrese: veronika.chudicova@ndsas.sk. Vzhľadom na priestorové možnosti poprosíme o účasť jedného zástupcu za každú firmu.

 

Vyššia hodnotu za peniaze

 

NDS pripravila zmenu v hodnotení ponúk pri súťažiach na zabezpečenie stavebného dozoru pri výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest. Cieľom je dosiahnuť vyššiu hodnotu za peniaze a to zvýšením kvality poskytovaných služieb. 

 

Návrh pripravila NDS na základe skúsenosti iných európskych krajín, predovšetkým z Dánska, Rakúska, Fínska a Českej republiky. Multikriteriálne hodnotenia ponúk patria k bežnej praxi v krajinách Európskej únie, uprednostňuje ich Európska komisia a agentúra Jaspers ako i Úrad pre verejné obstarávanie.

 

Kritériom nielen cena

 

Rozhodujúcim kritériom v súťažiach doteraz bola najnižšia cena. Po novom by sa pri súťažiach na zabezpečenie stavebného dozoru posudzovali štyri kritériá a to celková cena, cena na dodatočné práce pre kľúčových a nekľúčových odborníkov a kvalita tímu odborníkov Tieto štyri kritériá by mali rôznu váhu.

 

NDS otvára odbornú diskusiu a 17. septembra bude o nastavení nových kritérií pre hodnotenie súťaží diskutovať so spoločnosťam,i ktoré zabezpečujú stavebný dozor formou workshopu.

 

Prvýkrát nové pravidlá plánuje NDS využiť pri súťaži na zabezpečenie stavebného dozoru na projekty rýchlostných ciest R2 Kriváň – Mýtna, R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce a R4 Prešov – severný obchvat.