štvrtok, 28. apríl 2022

Výstavba PHS na D2 pri Jarovciach

NDS čiastočne uzavrie pravý jazdný pruh ľavého jazdného pásu diaľnice D2 pri križovatke Jarovce v km 75,00 - 71,00 v smere do Bratislavy z dôvodu prác súvisiacich s výstavbou protihlukovej bariéry.

Obmedzenie sa týka obdobia

  • od 4. mája 2022 (streda) od 22.00 hod. do 31. októbra 2022 (pondelok) do 6.00 hod. 

Vedenie dopravy

Doprava bude vedená v zúžených jazdných pruhoch popri pracovisku v nevyhnutnom rozsahu pred a za predmetným pracoviskom.