Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
25.09.2020 3020000592 náhrada trov konania 4500176608 BARBUŠ &PARTNERS s.r.o., Štúrova 13, Bratislava, 811 02, SK 564.86
24.09.2020 2220010364 elektroinštalačný materiál 4500176395 TME Slovakia, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, Žilina, 010 01, SK 16.30
21.09.2020 2220010207 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2017/0382 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 247.00
21.09.2020 3020000583 správny poplatok 4500175869 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 470.00
18.09.2020 2220010197 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK ZML/551/2010 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 587.38
17.09.2020 3020000572 úhrada znalečného 4500176126 Ústav súd.inžinierstva ŽU v Žiline, ul.1.mája 32, Žilina, 010 01, SK 146.90
16.09.2020 3020000571 trovy konania 45C/104/2008-549 4500176100 Okresný súd Bratislava II, Drieňova 5, Bratislava, 827 02, SK 592.45
16.09.2020 3020000569 správny poplatok 4500175669 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 340.00
16.09.2020 3020000573 Správny poplatok za vydanie rozhodnutia 4500175870 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 470.00
14.09.2020 2220009967 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 763.98
14.09.2020 2220009970 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 1 674.02
14.09.2020 2220009971 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 159.54
14.09.2020 5020000306 Stanovisko k trvalému a dočasnému zámeru lesných pozemkov OBJ/67479/2020 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 50.00
11.09.2020 2220009929 Zmluva o dodávke a odbere tepla ZML/379/2010 Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen, 961 50, SK 1 073.12
11.09.2020 2220009944 Školenie 4500175259 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, Bratislava, 814 99, SK 258.00
11.09.2020 3020000567 náhrada trov konania 4500175986 Mgr. Peter Udvaros, advokát Advok.kancelária Udvaros &Partners, Cukrová 14, Bratislava - Staré Mesto, 813 39, SK 5 906.01
11.09.2020 2220009926 príležitostné parkovanie 8/20 ZM/2016/0129 4500175941 Botus, a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK 1 558.33
11.09.2020 2220009982 Výučba AJ (Číková, Kertys.) 4500165738 july group, s. r. o., Rozvodná 2959/1, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK 342.00
10.09.2020 3020000565 likvidácia škodovej udalosti 4500176084 Jaroslav Hučko, Jablonská 301/7, Myjava, 907 01, SK 33.00
10.09.2020 2220009940 Školenie 4500175661 MGROUP, s.r.o., Ponická ulica 2, Banská Bystrica, 974 01, SK 137.50