Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
10.11.2017 2217012856 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 113.65
10.11.2017 2217012857 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 423.28
09.11.2017 2217012773 popl. za KO a drob.stav.odpady za 10/2017 4500120359 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 447.93
09.11.2017 2217012885 likvidácia kalu 4500119116 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 163.80
08.11.2017 2217012735 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody ZML/222/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 544.25
08.11.2017 2217012739 Zmluva o dodávke a odbere tepla ZML/379/2010 Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen, 961 50, SK 2 414.83
08.11.2017 5017000443 kurz "Základná odborná príprava technikov PO" 4500120030 BTS-PO. s.r.o., Rumanová 22, Prešov, 080 01, SK 720.00
07.11.2017 2217012711 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 145.26
07.11.2017 2217012713 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 17.14
07.11.2017 2217012716 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 56.96
06.11.2017 2217012592 satelit Štandard , obdobie 01.11.2017 - 30.11.2017 4500119610 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 9.25
06.11.2017 5017000437 Zbierka zákonov SR, r. 2017 - 5.preddavok, navýšenie 1.preddavku k VS 5916044793 zo dňa 8.12.16 4500120069 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01, SK 120.00
06.11.2017 5017000441 predplatné mesačníka Dane a účtovníctvo v praxi (1/2018 - 12/2018) 4500119924 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava, 821 09, SK 113.00
06.11.2017 2217012524 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 1 148.31
06.11.2017 2217012525 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku ZM/2011/0241 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 534.53
06.11.2017 2217012527 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/1383/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 973.21
06.11.2017 2217012534 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/641/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 607.40
06.11.2017 2217012536 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/643/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 720.71
06.11.2017 2217012587 online knižnica 4500119919 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, Bratislava, 814 99, SK 346.53
06.11.2017 2217012704 účastnícky popl. konferencia: Energofórum 2017, Jasná 12. - 13.10.2017, 2 osoby 4500115853 SFÉRA, a.s., Karadžičova 2, Bratislava, 811 08, SK 955.00