Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
09.02.2018 3018000060 ochrana objektu AB NDS IO Prešov - 02/2018 4500124515 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 36.34
07.02.2018 2218000900 SATELIT Štandard, Nájom Koncového zariadenia - prvé 4500125004 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 9.25
06.02.2018 2218000843 stravné lístky, nápojové poukážky Malacky ZML/1039/2010 4500123241 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 7 071.20
05.02.2018 2318000867 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2017/07836 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 941.49
05.02.2018 2318000868 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2017/15513 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 974.46
02.02.2018 2218000660 Satelit Štandard, Nájom koncového zariadenia - prvé ZML/393/2010 4500123464 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 9.25
01.02.2018 3018000056 súdny popl. pri zmene údajov v OR Okr.súd Bratislava 1. 4500124066 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 33.00
31.01.2018 2218000555 Stravné lístky LM ZML/1039/2010 4500123223 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 6 453.00
30.01.2018 3018000054 úhrada súdneho popl. 27Cb/19/2018 4500124066 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 90.50
30.01.2018 3018000051 nájomné za nebytové priestory, za 2/2018 4500124444 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 2 838.70
30.01.2018 3018000052 nájomné na nebytové priestory - vedľajšie náklady(voda, plyn, elektrika, stráž.služba) za 2/2018 4500124446 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 1 541.70
30.01.2018 3018000053 PZP - doplatok poistného KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 9 936.00
29.01.2018 2218000442 poplatok za potvrdenie bankovej konfirmácie 4500124691 Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 832 37, SK 65.00
29.01.2018 2218000460 vývoz fekálií 4500123242 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 55.72
29.01.2018 2218000468 overenie 1 ks váhy s automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel za pohybu 4500122084 Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslovova 31, Banská Bystrica, 974 01, SK 370.50
29.01.2018 2218000501 poradenstvo pri riešení problematiky podávania na vyvlastnenie 4500124489 ADP Tax, k.s., Blagoevova 9, Bratislava, 851 04, SK 19 300.00
29.01.2018 5018000056 Kúpna zmluva na pozemok PO 30600/344/2018 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 1 384.80
29.01.2018 5018000057 reg.popl. za doménu - ndsas.sk, dialnicne-znamky.sk, e-dialnicneznamky.sk... 17.2.2018 - 16.2.2019, 22.2.2018 - 21.2.2019 4500124737 Webglobe - Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, Bratislava, 821 09, SK 69.06
29.01.2018 5018000058 školenie: Vady nátěru v PKO a Kontrola kvality v protikorozní ochraně, Žilina 10. - 11.4.2018 F.Čimbora, M.Kobzík, J.Kašuba 4500124686 H 45 s.r.o., Heřmanická 485/45, OSTRAVA 10, 710 00, CZ 990.00
29.01.2018 2318000636 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2016/11804 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK -2 196.48