Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
03.04.2019 3019000285 súdny poplatok 33Cb/40/2019 4500144420 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 72.00
03.04.2019 2219003754 kurz PP 4500147743 Slovenský Červený kríž územný spolok Košice-mesto, Komenského 19, Košice, 040 01, SK 100.00
02.04.2019 2319003740 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2019/04693 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 725.36
02.04.2019 2219003694 školenie a konferencie GDPR - školenie garantov 20.3.2019, NDS BA 4500148607 CREATIVE BUSINESS, s.r.o., Štúrova 1036/32, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 250.00
02.04.2019 2219003758 mesačné online predplatné 4500147788 N Press, s.r.o., Jarošova 1, Bratislava, 831 03, SK 74.85
01.04.2019 5019000331 účastnícky poplatok za konferenciu "Pracovné právo 2019" 4500148722 EU Generation Dipl.-Ing.Dagmar Zbor y, Erlachgasse 12/16, Wien, 1100, AT 988.00
01.04.2019 2219003615 benzín Evo 100 plus 4500147228 MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Praha - Nové Město, 110 00, CZ 1 971.15
01.04.2019 2219003620 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody ZML/222/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 865.60
29.03.2019 3019000271 správny popl.za vydanie rozhod.o úplnej uzávierke tunela Horelica a prípojných komunikácii 4500147864 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 170.00
28.03.2019 3019000267 úhrada za povolenie na prevádzkovanie rádiového zariadenia 2. štvrťrok 2019 4500148505 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 60.78
28.03.2019 3019000259 úhrada za právo používať frekvencie 4500148327 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 40.68
28.03.2019 3019000266 úhrada popl.za znečisť.ovzdušia rok 2019 4500147939 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 10.30
28.03.2019 3019000269 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019 4500148411 Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, Zvolen, 960 01, SK 1 784.12
27.03.2019 3019000258 správny poplatok OBJ/23425/2019 Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, Bratislava, 812 35, SK 100.00
27.03.2019 2219003451 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/641/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 981.76
27.03.2019 2219003452 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/643/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 469.94
26.03.2019 5019000328 účasť na akcii "24. mezinárodní sympozium MOSTY 2019" 4500148552 SEKURKON, s. r. o., Na Obvodu 1098/41, Ostrava, 703 00, CZ 27 443.00
26.03.2019 3019000233 4500148638 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava-Staré Mesto, 811 00, SK 33.00
25.03.2019 3019000220 úhrada za právo používať frekvencie podľa §33 ods. 1 a 2 zákona o elektronických komunik. 4500148328 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 118.50
25.03.2019 2219003412 Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy - OM: Vydumanec, Prešov ZM/2019/0099 Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 50.83