Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
10.07.2017 2217007269 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 68.36
10.07.2017 2217007272 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 61.15
10.07.2017 3017000423 Výmer č.2 k rozhodnutiu číslo: 1010801121 (III. štvrťrok) 4500104456 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 249.48
10.07.2017 3017000425 RTVS koncesionárske poplatky za 3.Q.2017. Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, Bratislava, 845 45, SK 1 394.13
06.07.2017 2217007086 Zmluva o dodávke a odbere tepla ZML/379/2010 Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen, 961 50, SK 716.76
06.07.2017 2217007087 Zmluva na dodávku pitnej vody z VV ZML/534/2010 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 198.95
06.07.2017 2217007089 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 49 644.80
06.07.2017 2317008524 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2017/09681 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 25.79
06.07.2017 3017000420 Štvrťročná úhrada za pridelenie frekvencií - 3.štvrťrok 2017 4500113130 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 32.10
03.07.2017 2317008579 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2017/09025 Obec Sverepec, Sverepec 215, Sverepec, 017 01, SK 202.28
03.07.2017 2317008609 Kúpna zmluva na pozemok PO rozhodnutie č. OU-TN-OVBP2-2017/001972-012/Pn - ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 69.92
03.07.2017 3017000414 Obec Ožďany, Ožďany 160, Ožďany, 980 11, SK 5.07
03.07.2017 3017000417 Úhrada súdneho poplatku 7C/38/2017-27 4500113072 Okresný súd Bratislava II, Drieňova 5, Bratislava, 827 02, SK 29.00
03.07.2017 3017000418 Úhrada súdneho poplatku 34Cb/86/2017 4500113071 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 17.50
30.06.2017 2217006909 Obchodná zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/390/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 101.79
30.06.2017 2217006947 ubytovanie zamestnancov s raňajkami od 21.6. do 23.6.2017 4500110859 ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o., Jánska dolina 2190, Liptovský Ján, 032 03, SK 460.00
30.06.2017 3017000410 Obec Župčany, Župčany 95, Župčany, 080 01, SK 794.77
29.06.2017 3017000408 nájomné za nebytové priestory júl 2017 BB 4500112582 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 138.80
29.06.2017 3017000412 úhrada súdneho popl.25Cb/95/2012 4500112924 Okresný súd Bratislava II, Drieňova 5, Bratislava, 827 02, SK 4 657.00
29.06.2017 3017000413 úhrada súdneho popl. 7C/345/2016 4500112923 Okresný súd Malacky, Mierové nám. 10, Malacky, 901 19, SK 320.50