Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
04.06.2019 3019000461 nájomné za nebyt.priestory za 6/2019 4500152230 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 2 875.55
04.06.2019 3019000462 nájomné za nebyt.priestory za 6/2019, ZM/2018/0186 4500152228 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 91.55
03.06.2019 2319005904 Vecné bremeno na pozemok FO/PO Rozhodnutie OU-TN-OVBP2-2019/002788-009/Ku Slovenský vodohospodársky podnik, š .p., Odštepný závod Piešťany, Nábr. Ivana Krasku 834/3, Piešťany, 921 80, SK 578.61
31.05.2019 2219006439 Satelit štandard Nájom koncového zariadenia - prvé za 05/2019 ZML/393/2010 4500143819 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 11.10
31.05.2019 3019000447 nájomné za nebyt.priestory (vedľajšie náklady:voda, plyn, elektrina) za 6/2019, zml.č.ZM/2018/0186 4500151987 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 50.00
31.05.2019 3019000449 nájomné za nebyt.priestory - vedľajšie náklady (voda, plyn, elektr., stráž.služba) za 6/2019 4500151990 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 1 541.70
30.05.2019 2319005779 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2019/06253 Turčianska drevárska spoločnosť, s.r.o., Vrätocká P.O.BOX 8 256/3, Sučany, 038 52, SK 1 591.60
29.05.2019 3019000439 úhrada spoluúčasti - škodová udalosť zo dňa 28.01.2019 4500151887 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava-Staré Mesto, 811 00, SK 33.00
29.05.2019 3019000442 HP KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 138.05
29.05.2019 3019000443 HP KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 138.05
29.05.2019 3019000444 HP KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 138.05
29.05.2019 3019000445 HP KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 138.05
29.05.2019 3019000446 HP KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 138.05
29.05.2019 5019000351 záloha za pobyt v Hoteli Tri Studničky**** 25.06.-26.06.2019 Vido Rudolf 4500152253 Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš, 031 01, SR 89.00
29.05.2019 5019000352 záloha za pobyt v Hoteli Tri Studničky 25.06.-26.06.2019 Pavol Horváth 4500152253 Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš, 031 01, SR 99.00
29.05.2019 2219006311 kurz PP 4500151673 Slovenský Červený kríž územný spolok Košice-mesto, Komenského 19, Košice, 040 01, SK 25.00
29.05.2019 3019000436 výmer č. 2 k rozhodnutiu č. 1010801122 (II. štvrťrok) 4500143995 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 332.64
29.05.2019 3019000437 rozhodnutie č. 1710501171 (II. štvrťrok) 4500143989 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 12.00
29.05.2019 3019000438 výmer č. 2 k rozhodnutie č. 1010801121 (II. štvrťrok) 4500143992 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 249.48
28.05.2019 2219006290 tlačová produkcia pohľadníc 4500142290 Asociácia tuberóznej sklerózy, Záhorácka 5272/21 A, Malacky, 901 01, SK 950.00