Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
10.01.2020 3020000009 súdny poplatok 4C/12/2017 4500164420 Okresný súd Bratislava IV, Saratovská 1/A, Bratislava, 844 54, SK 33 193.00
07.01.2020 2219017118 psychol.posúdenie 4500163447;4500163842 FESKO, s.r.o., Juraja Fándlyho 2138/16, Žilina, 010 01, SK 200.00
07.01.2020 5019000459 preddavok poplat. za škol. 4500161329 Maxim s. r. o., Dúbravská cesta 2, Bratislava, 841 04, SK 228.00
02.01.2020 3019000849 nájom a vedľajšie náklady 4500163364 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 50.00
02.01.2020 3019000850 nájom a vedľajšie náklady 4500163366 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 2 875.55
02.01.2020 3019000852 nájom a vedľajšie náklady 4500163365 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 1 541.70
02.01.2020 3019000853 nájom za nebytové pries. 4500163367 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 91.55
31.12.2019 2219017045 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/641/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 850.73
31.12.2019 2219017046 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/642/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 326.92
31.12.2019 2219017052 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/643/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 482.95
31.12.2019 2219017057 Obchodná zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/390/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 128.51
31.12.2019 2219017080 DIGI ZML/393/2010 4500143819 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 9.25
30.12.2019 3019000845 Pokuta BH Hartberg - Fürstenfeld, Rochusplatz 2, Hartberg, 8230, AT 110.00
27.12.2019 2219016966 oprava ručnej brzdy, výmena vysúšača BA962MD 4500162918 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 1 330.92
23.12.2019 3019000846 PZP - nespotrebované poistné KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK -2.36
23.12.2019 3019000847 HP - nespotrebované poistné KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK -100.79
23.12.2019 3019000848 PZP - nespotrebované poistné KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK -3.75
23.12.2019 2219016862 overovanie objemového prietokového meradla SLM 4500162798 Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslovova 31, Banská Bystrica, 974 01, SK 193.50
23.12.2019 2219016938 vývoz fekálií 4500162554 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 99.70
20.12.2019 2219016761 Zmluva o odvádzaní vôd verejnou kanalizáciou ZML/690/2010 Obec Brodské, Školská 1030, Brodské, 908 85, SK 1 935.45