Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
06.08.2018 2218009139 Satelit štandard, Nájom koncového zariadenia za 08/2018 4500134836 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 9.25
03.08.2018 3018000576 Súdny poplatok 29Cb/159/2018 4500124066 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 20.50
02.08.2018 2218009015 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/641/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 814.23
31.07.2018 2218008898 bajonetová spojka 4500134495 Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Kostany nad Turcom 325, Kostany nad Turcom, 038 41, SK 16.06
31.07.2018 2218008900 diamantový rezací kotúč 4500134511 CEZEMA, V.O.S., Južná trieda 52, Košice, 040 01, SK 24.58
31.07.2018 2218008915 olejový filter 4500134487 AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o., Radlinského 11, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK 8.18
31.07.2018 3018000572 úhrada súdneho popl.39Cb/10/2018 4500124066 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 19.50
30.07.2018 2218008815 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/643/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 525.67
30.07.2018 2218008816 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/642/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 323.21
30.07.2018 3018000567 miestny popl.za odvoz komun.odpadu, obec Štós na r. 2018 4500134496 Obec Štós, Štós 143, Štós, 044 26, SK 132.00
30.07.2018 3018000568 nájomné za nebytové priestory, vedľajšie náklady(voda, plyn, el.energ.) za 8/2018 4500134302 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 50.00
30.07.2018 3018000569 nájomné za nebytové priestory za 8/2018 4500134299 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 91.55
30.07.2018 3018000570 nájomné za nebyt.priestory za 8/2018 4500134305 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 2 875.55
30.07.2018 3018000571 nájomné za nebytové priestory, vedľajšie náklady(voda, plyn, el.energia, stráž.služba) za 8/2018 4500134303 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 1 541.70
27.07.2018 3018000562 poplatok za používanie frekvencie a za pridelené volacie znaky 4500134337 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 67.92
27.07.2018 3018000563 poplatok za používanie frekvencie a za pridelené volacie znaky 4500134338 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 45.03
27.07.2018 3018000564 poplatok za používanie frekvencie a za pridelené volacie znaky 4500134339 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 74.88
26.07.2018 2218008725 výučba AJ zamestnancov za 6/2018 4500124714 july group, s. r. o., Rozvodná 2959/1, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK 1 558.00
26.07.2018 3018000560 vedľajšie náklady kancelárií 8/2018, kancelárie odboru správy stavebného dozoru BB 4500134490 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 138.80
26.07.2018 3018000561 nájomné za 8/2018, kancelárie odboru správy staveb.dozoru BB 4500134492 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 182.99