Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
09.10.2019 2219012706 účastnícky popl. na 47.konferencii, Zakládaní staveb Brno 2019 11. - 12.11.2019 4500158423 Česká geotechnická společnost ČSSI, Thákurova 7, Praha 6, 166 29, CZ 26 015.00
08.10.2019 2219012467 satelit štandard, nájom konc.zariadenia - prvé na 10/2019 4500159192 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 9.25
08.10.2019 3019000694 návrh na zaplatenie súdného popl., sp. zn. 35CB/39/2019 4500144420 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 19.50
08.10.2019 3019000695 návrh na zapl.súdneho popl., sp.zn. 35Cb/37/2018 4500144420 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 16.50
08.10.2019 3019000696 návrh na zapl.súdneho popl., sp.zn. 35Cb/43/2018 4500144420 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 40.00
07.10.2019 2219012444 Obchodná zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/390/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 122.50
07.10.2019 5019000394 záloha za seminár: Manažérsky reporting a controlling vo firemnej praxi 15.10.2019 4500158655 Nakladatelství FORUM s.r.o., org.zl, Seberíniho 1, Bratislava, 821 03, SK 453.60
04.10.2019 2219012296 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/1383/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 908.70
04.10.2019 2219012297 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/1384/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 284.77
04.10.2019 2219012298 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku ZM/2011/0241 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 499.51
04.10.2019 2219012299 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 1 072.74
04.10.2019 2219012385 servisná kontrola BL322PG 4500159147 Auto Lamač spol. s r.o., Hodonínska 13, Bratislava, 841 03, SK 18.81
04.10.2019 3019000690 poplatok za podanie odvolania 4500159133 Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, Bratislava, 820 04, SK 600.00
04.10.2019 5019000387 účastnícky poplatok na: "DNI slovenských cestárov 17.-18.10.2019, Cestárske ródeo " 4500158967 ANKOV group, s. r. o., Poľná 2565/4A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 2 990.00
04.10.2019 5019000390 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2017/0382 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 50.00
03.10.2019 5019000386 In-House školenie, Riadenie rizík v kybernetickej bezpečnosti 28.11.2019 4500158645 QuBit Security, s.r.o., Študentská 2116/30, Zvolen, 960 01, SK 2 268.00
03.10.2019 5019000389 preddavok na účastnícky poplatok za Kurz mzdového účtovníctva a personalistiky pre pokročilých 4500158143 Maxim s. r. o., Dúbravská cesta 2, Bratislava, 841 04, SK 214.80
01.10.2019 2219012106 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/641/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 946.19
01.10.2019 2219012150 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody ZML/222/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 221.04
01.10.2019 3019000687 Skylink servisný poplatok 2019. M7 Group S.A., 2 Rue Albert Borschette, Luxembourg, 1246, LU 55.60