Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
03.12.2018 3018000736 miestny popl.za komun.odpady a drobné stavebné odpady, obec Bošany r.2018 4500141902 Obec Bošany, SNP 112, Bošany, 956 18, SK 105.00
03.12.2018 3018000737 návrh na vydanie platobného rozkazu - súdny popl. 4500124066 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 651.50
03.12.2018 3018000738 úhrada súdneho popl. 10Cb/106/2016 4500142244 Okresný súd Bratislava IV, Saratovská 1/A, Bratislava, 844 54, SK 50.00
30.11.2018 3018000729 Zmluva o financovaní č. 56/ZF/2018 zo dňa 30.11.2018. Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, 829 90, SK 10 000.00
30.11.2018 3018000734 úhrada za nájom pozemku strediska ZÚC Koš.Kleč. č.ZM/2018/0369 4500141966 Posluch Martin, Gudernova 14, Košice, 040 11, SK 271.60
29.11.2018 2218014645 oprava svahu opôr mosta č. R6-007 privádzač D1 Beluša 4500137094 STAVMAT BA s.r.o., Pluhová 950/10, Bratislava, 831 03, SK 34 208.75
29.11.2018 2218014802 servis vozidla BL717ET 4500141645 Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK 993.91
29.11.2018 2318014615 Návrhy na vyvlastnenia VP/2018/16426 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 1 098.89
29.11.2018 3018000726 Zmluve o úvere číslo 000001/CORP/10/011, zo dňa 15.01.2010. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. pobočka zahraničnej b, Šancová 1/A, Bratislava, 813 33, SK 12 500.00
29.11.2018 3018000730 nájomné za nebyt.priestory(vedľajšie náklady - voda, plyn, elektrina) za 12/2018 4500141189 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 50.00
29.11.2018 3018000731 nájomné za nebyt.priestory (vedľajšie náklady - voda, plyn, elektrina, strážna služba) za 12/2018 4500141184 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 1 541.70
29.11.2018 3018000733 nájomné za nebyt.priestory za 12/2018 4500141191 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 91.55
29.11.2018 3018000742 Nájomné za nebyt.priestory, 12/2018, zml.č. DZM/2015/0159/0001 4500141181 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 2 875.55
29.11.2018 3018000725 Zmluve o revolvingovom úverovom limite č. S02222/2016 s Tatra bankou, a.s. 2016, zo dňa 29.11.2016. Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava, 811 06, SK 15 000.00
29.11.2018 3018000727 Zmluva o kontokorentnom úvere číslo 00301/CORP/08/011, zo dňa 25.11.2008. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. pobočka zahraničnej b, Šancová 1/A, Bratislava, 813 33, SK 12 500.00
29.11.2018 3018000728 Zmluva o kontokorentnom úvere č. S02428/2016, zo dňa 29.11.2016. Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava, 811 06, SK 30 000.00
29.11.2018 2118001446 Zmluva o dielo - D3 Svrčinovec - Skalité ZM/2013/0228 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 2 489 028.49
28.11.2018 2218014682 satelit štandard, nájom koncového zariadenia - prvé 12/2018 ZML/393/2010 4500123464 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 9.25
28.11.2018 2118001414 Zmluva o dielo - zhotovenie stavby D1 Budimír - Bidovce v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha ZM/2016/0348 SKANSKA SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 6 609 591.18
28.11.2018 2118001437 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Prešov západ - Prešov juh v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha ZM/2017/0121 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 6 900 288.05