Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
20.09.2017 2217010318 autobatérie ZM/2017/0066 4500115229 AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK 2 726.89
19.09.2017 2217010279 prenájom rohoží od 17.07.2017 - 13.08.2017 ZML/441/2010 4500112859 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 59.64
18.09.2017 2217010102 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 115.59
18.09.2017 2217010103 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 417.48
18.09.2017 2217010128 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 1 213.47
18.09.2017 2217010139 stravné lístky IO BB ZML/1039/2010 4500115527 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 2 250.00
18.09.2017 2217010141 nápojové poukážky Sučany ZML/1039/2010 4500115577 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 2 806.20
18.09.2017 2217010143 Stravné lístky Mengusovce ZML/1039/2010 4500115695 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 9 000.00
18.09.2017 2217010146 nápojové poukážky Mengusovce ZML/1039/2010 4500115696 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 252.00
18.09.2017 2217010170 Stravné lístky BA ústredie ZML/1039/2010 4500114797 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 90 000.00
14.09.2017 2217010046 zvodnicové oblúky Fracasso 4500113927 SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK 9 860.25
13.09.2017 2217010001 vylúčenie prevádzk.kapacity siete ŽSR pri oprave diaľ.mosta TT-Križovany v km 50,987 v dňoch 1./2.8.2017 4500106999 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 135.84
13.09.2017 5017000346 Zbierka zákonov SR, ročník 2017 - 4.preddavok 4500116674 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01, SK 120.00
12.09.2017 3017000527 súdny poplatok 30Cb/85/2017 4500116428 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 18.00
12.09.2017 3017000528 súdny poplatok 30Cb/75/2017 4500116427 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 17.50
11.09.2017 2217009862 ŽT Slovak link - VO (ethernet) 20 Mbit/s, Nová Baňa - Žiarn.Hronom(Ladomer.Vieska) ZM/2015/0193 4500103891 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 160.00
11.09.2017 2217009863 miestny popl. za KO a drobné staveb.odpady za 8/2017, Polianky 4500116472 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 447.93
11.09.2017 2217009864 Zmluva o dodávke elektriny a súvisiacich službách ZML/48/2007 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 112.91
11.09.2017 2217009867 Zmluva o dodávke a odbere tepla ZML/379/2010 Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen, 961 50, SK 716.76
11.09.2017 2317012555 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2017/14250 VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., J. Jonáša 1, Bratislava, 843 02, SK 372.32