Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
06.02.2020 2220000813 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 60.34
06.02.2020 5020000248 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy, odberné miesto: SILO na D3 Svrčinovec - Skalité ZM/2020/0055 Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK 131.68
05.02.2020 2220000799 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 49 886.57
05.02.2020 2220000817 Rámcová dohoda o dodávke zemného plynu ZM/2019/0195 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK -518.33
05.02.2020 2220001031 Digi 4500165819 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 9.25
05.02.2020 3020000043 pokuta Comune di Firenze Polizia Municipale, Safety21 S.p.A Piazza del Fanell 18, Orvieto, 05018, IT 70.85
05.02.2020 3020000044 pokuta Comune di Firenze Polizia Municipale, Safety21 S.p.A Piazza del Fanell 18, Orvieto, 05018, IT 70.85
04.02.2020 2220000758 Satelit štandard Nájom 02/2020 ZML/393/2010 4500164084 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 11.10
04.02.2020 5020000245 navýšenie kapacity el. schránky 4500165971 Národná agentúra pre sieť.a elek. s, Kollárova 8, Trnava, 917 02, SK 100.00
03.02.2020 2220000733 posypová soľ N.Baňa/Žarnovica ZM/2019/0115 4500165949 EUROMAR spol. s r.o., Zimná 57, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 9 395.20
03.02.2020 2320000503 Nájom pozemkov v k.ú. Veľký Šariš. VP/2016/18037 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 80.82
03.02.2020 2320000504 Nájom pozemkov v k.ú. Veľký Šariš. VP/2016/18041 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 22.65
03.02.2020 5020000246 vložné na konferenciu 4500165762 SEKURKON, s. r. o., Na Obvodu 1098/41, Ostrava, 703 00, CZ 20 086.00
31.01.2020 2320000499 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2017/01020 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 549.76
31.01.2020 2320000501 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2018/17426 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 8 372.37
31.01.2020 5020000239 predplatné VO v kocke 4500165744 SmartCube, s. r. o., Záporožská 3660/9, Bratislava - Petržalka, 851 01, SK 358.00
30.01.2020 2320000476 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2020/01049 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 6 510.00
30.01.2020 2320000477 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/02774 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 55.44
30.01.2020 2320000479 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/02769 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 156.00
30.01.2020 2220000641 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody ZML/222/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 267.48