Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
05.09.2019 2319009548 Nájomná zmluva FO VP/2019/10883 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 2.28
05.09.2019 2319009551 Nájomná zmluva FO VP/2019/10877 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 29.78
05.09.2019 2319009555 Nájomná zmluva FO VP/2019/10865 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 0.48
05.09.2019 2319009563 Nájomná zmluva FO VP/2019/10829 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 0.92
05.09.2019 2319009564 Nájomná zmluva FO VP/2019/10828 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 0.92
05.09.2019 2319009565 Nájomná zmluva FO VP/2019/10827 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 5.84
05.09.2019 3019000632 PZP - nespotrebované poistné KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK -12.90
05.09.2019 2319009566 Nájomná zmluva FO VP/2019/10815 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 1.64
05.09.2019 3019000633 PZP - nespotrebované poistné KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK -9.11
05.09.2019 2319009568 Nájomná zmluva FO VP/2019/10811 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 25.44
05.09.2019 3019000636 PZP - nespotrebované poistné KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK -46.82
05.09.2019 2219010909 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 330.69
05.09.2019 3019000638 HP - nespotrebované poistné KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK -196.67
05.09.2019 2219010911 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 88.12
05.09.2019 3019000639 úhrada účastníckeho poplatku za konferenciu "Doprava 2019 - Cesta bez hraníc" 4500157025 Ticketportal SK, s. r. o., Radlinského 6, Bratislava, 811 07, SK 621.00
05.09.2019 2219010912 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 205.98
05.09.2019 2219010917 Satelit štandard Nájom koncového zariadenia - prvé za 09/2019 4500157059 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 11.10
05.09.2019 2219010921 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku ZM/2011/0241 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 516.10
05.09.2019 2219010925 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/1383/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 939.11
05.09.2019 2219010928 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/1384/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 293.99