Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
09.02.2021 3021000026 poplatok za komunálne odpady 2020 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK -2 637.81
09.02.2021 3021000028 poplatok za komunálne odpady 2019 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK -647.01
09.02.2021 2221000929 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 494.95
09.02.2021 2221000930 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/641/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 2 431.39
09.02.2021 2221000957 kancelárska technika 4500182452 4digital s. r. o., Trenčianska 16, Bratislava - Ružinov, 821 09, SK 1 322.50
09.02.2021 2321001169 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2013/09160 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 6 510.00
08.02.2021 5021000250 poplatok za seminár 4500182409 Slovenská komora stavebných inžinie rov, Mýtna 29, Bratislava, 810 05, SK 275.00
08.02.2021 5021000251 poplatok za skúšku OS 4500182413 Slovenská komora stavebných inžinie rov, Mýtna 29, Bratislava, 810 05, SK 350.00
08.02.2021 5021000252 poplatok za skúšku OS 4500182413 Slovenská komora stavebných inžinie rov, Mýtna 29, Bratislava, 810 05, SK 350.00
08.02.2021 2221000901 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 1 168.55
08.02.2021 2221000906 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 1 523.08
08.02.2021 2221000908 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/266/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 530.06
08.02.2021 2221000933 ostatný prenájom 4500182275 VÍNO DIOUS, spol. s r.o., Horné Orešany 239, Horné Orešany, 919 03, SK 850.00
08.02.2021 2221000937 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 352.89
08.02.2021 2221000903 Zmluva o dodávke a odbere tepla ZML/379/2010 Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen, 961 50, SK 5 250.51
05.02.2021 3021000029 Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ZM/2020/0015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 125.75
05.02.2021 5021000248 Predplatné Justičná revue 4500181340 Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava, 821 09, SK 136.80
05.02.2021 5021000249 Zmluva č. 828416005-1-2020-ZoBZVB - ŽSR VB VP/2021/00665 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 17 537.16
05.02.2021 2221000801 Dobropis k fa 3091926777 ZML/1039/2010 4500152850 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK -333.20
05.02.2021 3021000024 pokuta Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 94.00