Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
04.02.2021 5021000237 odborná príprava BT a ABT 4500175971 BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK 120.00
04.02.2021 5021000238 poplatok za skúšku OS 4500182413 Slovenská komora stavebných inžinie rov, Mýtna 29, Bratislava, 810 05, SK 350.00
04.02.2021 5021000239 poplatok za skúšku OS 4500182409 Slovenská komora stavebných inžinie rov, Mýtna 29, Bratislava, 810 05, SK 275.00
04.02.2021 5021000240 poplatok za skúšku OS 4500182409 Slovenská komora stavebných inžinie rov, Mýtna 29, Bratislava, 810 05, SK 275.00
04.02.2021 5021000241 poplatok za skúšku OS 4500182409 Slovenská komora stavebných inžinie rov, Mýtna 29, Bratislava, 810 05, SK 275.00
04.02.2021 5021000242 poplatok za skúšku OS 4500182409 Slovenská komora stavebných inžinie rov, Mýtna 29, Bratislava, 810 05, SK 275.00
04.02.2021 5021000243 poplatok za skúšku OS 4500182409 Slovenská komora stavebných inžinie rov, Mýtna 29, Bratislava, 810 05, SK 275.00
04.02.2021 5021000244 poplatok za skúšku OS 4500182409 Slovenská komora stavebných inžinie rov, Mýtna 29, Bratislava, 810 05, SK 275.00
04.02.2021 5021000245 poplatok za skúšku OS 4500182409 Slovenská komora stavebných inžinie rov, Mýtna 29, Bratislava, 810 05, SK 275.00
04.02.2021 5021000246 poplatok za skúšku OS 4500182409 Slovenská komora stavebných inžinie rov, Mýtna 29, Bratislava, 810 05, SK 275.00
04.02.2021 5021000247 poplatok za skúšku OS 4500182409 Slovenská komora stavebných inžinie rov, Mýtna 29, Bratislava, 810 05, SK 275.00
04.02.2021 2221000785 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 180.13
04.02.2021 2221000786 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 148.51
04.02.2021 2221000787 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 254.22
04.02.2021 2221000788 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 56.61
04.02.2021 2221000776 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku ZM/2011/0241 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 543.18
04.02.2021 2221000777 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/1384/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 309.54
04.02.2021 2221000778 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/1383/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 989.51
04.02.2021 2221000779 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 1 168.25
04.02.2021 3021000022 R2 Zacharovce - Bátka, DSP, oznámenie 8a, DP, AD, KD Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, Bratislava, 821 03, SK 16 063.58