Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
07.09.2020 2220009576 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 926.56
07.09.2020 2220009595 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku ZM/2011/0241 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 512.14
07.09.2020 2220009594 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/1384/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 291.78
07.09.2020 2220009596 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 1 100.53
07.09.2020 3020000557 pokuta 4500175726 Úrad pre verejné obstarávanie odbor legislatívno-právny, Ružová dolina 606/10, Bratislava-Ružinov, 821 09, SK 6 323.94
07.09.2020 2220009624 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 50 137.92
07.09.2020 5020000302 Kúpna zmluva 30803_KZ-001_2017_VeľkýŠariš_0229_karMa - Železnice SR VP/2020/08069 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 3 093.29
07.09.2020 5020000303 Kúpna zmluva - 30803_KZ-001_2017_VeľkýŠariš_0229_karMa - Železnice SR VP/2020/08069 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 12 586.08
04.09.2020 2220009525 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody ZML/222/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 249.98
04.09.2020 2220009520 dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, odberné miesto: Triblavinská ZM/2013/0310 Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o., Panenská 7, Bratislava, 811 03, SK 244.92
04.09.2020 2220009647 Školenia 4500175832 EDOS-SMART, s.r.o., Tematínska 4, Bratislava - mestská časť Petržalka, 851 05, SK 370.00
04.09.2020 3020000549 súdny poplatok 33Cb/122/2020 4500144420 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 1 462.00
04.09.2020 3020000550 úhrada spoluúčasti 4500175454 Miloš Kolesár, Buzulucká 680/7, Košice, 040 22, SK 33.00
04.09.2020 3020000551 úhrada spoluúčasti 4500175452 Marián Szpisák, Severná 988/15, Moldava nad Bodvou, 045 01, SK 33.00
04.09.2020 2220009518 Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov ZM/2012/0006 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 521.12
02.09.2020 2220009379 likvidácia odpad.vôd na ČOV 4500174770 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 278.43
02.09.2020 2220009463 prístup admin. ZM/2019/0484 4500165951 Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK 60.00
02.09.2020 2320004574 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2020/00044 Slovenský vodohospodársky podnik, š .p., Odštepný závod Piešťany, Nábr. Ivana Krasku 834/3, Piešťany, 921 80, SK 558.00
02.09.2020 2320004575 Nájmová zmluva na pozemok PO OU-ZA-OVBP2-2019/037986-6/KUL Slovenský vodohospodársky podnik, š .p., Odštepný závod Piešťany, Nábr. Ivana Krasku 834/3, Piešťany, 921 80, SK 618.66
02.09.2020 2320004542 Nájomná zmluva č. 839108001-3-2018-NZPsPS a Dodatok č. 1 VP/2020/08031 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 904.74