Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
05.09.2019 3019000632 PZP - nespotrebované poistné KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK -12.90
05.09.2019 2219010912 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 205.98
05.09.2019 2219010915 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 195.62
05.09.2019 2219010922 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 1 108.68
05.09.2019 2219010925 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/1383/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 939.11
05.09.2019 2219010928 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/1384/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 293.99
04.09.2019 2319009448 Nájomná zmluva FO VP/2019/10891 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 4.01
04.09.2019 2319009449 Nájomná zmluva FO VP/2019/10889 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 5.44
04.09.2019 2319009488 Nájomná zmluva FO VP/2019/10851 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 18.23
04.09.2019 2319009491 Nájomná zmluva FO VP/2019/10844 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 64.70
04.09.2019 2319009499 Nájomná zmluva FO VP/2019/10906 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 0.95
04.09.2019 2319009500 Nájomná zmluva FO VP/2019/10905 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17.48
04.09.2019 2319009501 Nájomná zmluva FO VP/2019/10900 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17.48
04.09.2019 2319009502 Nájomná zmluva FO VP/2019/10886 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 0.73
04.09.2019 2319009503 Nájomná zmluva FO VP/2019/10881 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 5.71
04.09.2019 2319009505 Nájomná zmluva FO VP/2019/10871 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 1.36
04.09.2019 2319009506 Nájomná zmluva FO VP/2019/10870 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 1.36
04.09.2019 2319009507 Nájomná zmluva FO VP/2019/10821 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 12.85
04.09.2019 2319009508 Nájomná zmluva FO VP/2019/10806 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 0.68
04.09.2019 2319009509 Nájomná zmluva FO VP/2019/10794 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 5.71