Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
04.09.2019 2319009417 Nájomná zmluva FO VP/2019/10869 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 1.07
04.09.2019 2319009418 Nájomná zmluva FO VP/2019/10855 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 2.01
04.09.2019 2319009425 Nájomná zmluva FO VP/2019/10882 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 74.31
04.09.2019 2319009439 Nájomná zmluva FO VP/2019/10902 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 35.63
04.09.2019 2319009440 Nájomná zmluva FO VP/2019/10901 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 109.64
04.09.2019 2319009441 Nájomná zmluva FO VP/2019/10898 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 109.34
04.09.2019 2319009442 Nájomná zmluva FO VP/2019/10897 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 15.03
04.09.2019 2319009448 Nájomná zmluva FO VP/2019/10891 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 4.01
04.09.2019 2319009449 Nájomná zmluva FO VP/2019/10889 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 5.44
04.09.2019 2319009450 Nájomná zmluva FO VP/2019/10888 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 13.41
04.09.2019 2319009451 Nájomná zmluva FO VP/2019/10818 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 78.40
04.09.2019 2319009491 Nájomná zmluva FO VP/2019/10844 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 64.70
04.09.2019 2319009500 Nájomná zmluva FO VP/2019/10905 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17.48
04.09.2019 2319009501 Nájomná zmluva FO VP/2019/10900 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17.48
04.09.2019 2319009503 Nájomná zmluva FO VP/2019/10881 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 5.71
04.09.2019 2319009506 Nájomná zmluva FO VP/2019/10870 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 1.36
04.09.2019 2319009507 Nájomná zmluva FO VP/2019/10821 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 12.85
04.09.2019 2319009508 Nájomná zmluva FO VP/2019/10806 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 0.68
04.09.2019 2319009509 Nájomná zmluva FO VP/2019/10794 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 5.71
04.09.2019 3019000631 správny poplatok za vydanie rozhodnutia o úplnej uzávierke D3 Svrčinovec - Skalité vrátane tunelov Svrčinovec a Poľana. 4500156832 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 470.00