Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
23.01.2020 2220000307 magnetické tabule na autá 4500163907 SAMPRINT - GA, s.r.o., Homolova 12, Bratislava, 841 02, SK 2 910.00
23.01.2020 2220000366 vyúčtovanie vzdel. programu 4500157528 HQ Team, s.r.o., Ulica pri plavárni 3419/1, Košice, 040 01, SK 337.50
23.01.2020 2220000338 úroky z omeškania 4500165229 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 10.70
23.01.2020 2220000345 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/643/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 460.66
23.01.2020 2220000346 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/642/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 297.20
23.01.2020 2320000375 Nájomná zmluva PO VP/2019/14707 Gombáš, o.z., Lipová 1040/28, Viničné, 900 23, SK 64.60
23.01.2020 5020000224 záloha za seminár 4500165131 RELIA, spol. s.r.o., Trnavská 80, Bratislava, 821 02, SK 288.00
23.01.2020 5020000225 vložné na konferenciu 4500164662 Odborná rada pro BIM z.s., Thákurova 2077/7, PRAHA 6 - DEJVICE, ČR, 166 29, CZ 1 815.00
23.01.2020 5020000228 Hosp. noviny Online Prístup 4500165161 MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, Bratislava-Nové Mesto, 836 05, SK 53.70
23.01.2020 5020000229 záloha za seminár 4500165131 RELIA, spol. s.r.o., Trnavská 80, Bratislava, 821 02, SK 192.00
22.01.2020 2220000280 priemyselná soľ TN ZM/2019/0096 4500164329 TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK 13 280.55
22.01.2020 2220000323 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou pre SSÚD Trnava ZM/2013/0063 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s ., Priemyselná 10, Piešťany, 921 79, SK 2 564.19
22.01.2020 2320000342 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2018/17425 Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Bratislava, Karloveská 2, Bratislava, 811 01, SK 24.79
22.01.2020 3020000035 ročný príspevok 2020 4500165116 Úrad pre dohľad nad výkonom auditu, Slovanská 1, Bratislava, 811 07, SK 6 000.00
22.01.2020 5020000227 záloha - školenie o odpadoch 4500165103 Odpadový hospodár s.r.o., Hroznová 4664/9, Pezinok, 902 01, SK 180.00
22.01.2020 3020000033 HP - doplatok poistného KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 19.81
22.01.2020 3020000034 HP - doplatok poistného KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 56.95
22.01.2020 3020000036 nájomné 02/2020, SD BB 4500165097 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 182.99
22.01.2020 3020000037 vedľajšie náklady kanc. 02/20 4500165096 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 138.80
22.01.2020 2320000331 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2014/13382 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 110.54