Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
04.02.2021 5021000243 poplatok za skúšku OS 4500182409 Slovenská komora stavebných inžinie rov, Mýtna 29, Bratislava, 810 05, SK 275.00
03.02.2021 2221000655 dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, odberné miesto: Triblavinská ZM/2013/0310 Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o., Panenská 7, Bratislava, 811 03, SK 112.06
03.02.2021 2321000823 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2021/01132 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 481.80
03.02.2021 2321000824 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2021/01133 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 711.75
03.02.2021 2321000825 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2021/01133 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 735.15
03.02.2021 2321000826 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2021/01133 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 711.75
03.02.2021 2321000827 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2021/01133 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 713.70
03.02.2021 2321000828 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2021/01133 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 711.75
03.02.2021 2321000829 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2021/01133 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 23.40
03.02.2021 2321000830 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2021/01133 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 713.70
03.02.2021 2321000831 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2021/01133 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 711.75
02.02.2021 2121000043 Záväzné stanovisko k DÚR OBJ/6574/2021 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, Bratislava, 842 50, SK 10.00
02.02.2021 2221000678 Oprava vodovod. prípojky 4500182382 Havarijná služba s. r. o., Nová 37, Slovenský Grob, 900 26, SK 5 391.02
02.02.2021 2321000809 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/11653 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 54.00
01.02.2021 2221000563 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody ZML/222/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 249.48
29.01.2021 2321000565 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2018/10883 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 8 372.37
29.01.2021 2321000568 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2021/01081 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 823.26
29.01.2021 2321000569 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/02451 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 73.70
29.01.2021 2321000571 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/21850 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 1 010.03
28.01.2021 2321000510 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2021/00329 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 342.13