Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
22.01.2020 2220000279 priemyselná soľ Nová Baňa ZM/2019/0097 4500164359 TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK 4 195.85
22.01.2020 2220000280 priemyselná soľ TN ZM/2019/0096 4500164329 TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK 13 280.55
22.01.2020 2220000323 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou pre SSÚD Trnava ZM/2013/0063 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s ., Priemyselná 10, Piešťany, 921 79, SK 2 564.19
22.01.2020 2220000324 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou pre SSÚD Trnava ZM/2013/0063 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s ., Priemyselná 10, Piešťany, 921 79, SK 296.52
22.01.2020 2320000342 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2018/17425 Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Bratislava, Karloveská 2, Bratislava, 811 01, SK 24.79
22.01.2020 3020000029 ochrana objektu AB IO Prešov za 02/20 4500165211 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 36.34
22.01.2020 3020000030 ochrana majetku 02/2020 4500164148 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 49.53
22.01.2020 5020000227 záloha - školenie o odpadoch 4500165103 Odpadový hospodár s.r.o., Hroznová 4664/9, Pezinok, 902 01, SK 180.00
22.01.2020 3020000034 HP - doplatok poistného KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 56.95
22.01.2020 3020000036 nájomné 02/2020, SD BB 4500165097 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 182.99
22.01.2020 3020000037 vedľajšie náklady kanc. 02/20 4500165096 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 138.80
22.01.2020 2220000309 PHM diesel ZM/2011/0402 4500163131 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 1 832.69
22.01.2020 2220000317 PHM diesel ZM/2011/0402 4500165223 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 8 672.32
22.01.2020 2220000318 PHM diesel ZM/2011/0402 4500165007 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 8 890.88
22.01.2020 2220000321 PHM diesel ZM/2011/0402 4500164980;4500164975 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 2 861.37
21.01.2020 2220000263 spotreba vody 7-12/2019 ZM/2015/0122 4500164851 INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 850.01
21.01.2020 2220000264 spotreba plynu za rok 2019 ZM/2015/0122 4500164850 INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 9 501.84
21.01.2020 3020000027 serv. poplatok za prevádzku SAT TV 4500165098 Satelitná televízia Skylink, P.O.BOX 11, Čadca 4, 022 04, SK 44.40
21.01.2020 2220000262 PHM, AdBlue, autodoplnky, autoslužby ZM/2011/0402 4500164916 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 7 547.34
21.01.2020 2320000290 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/02774 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 2 046.33