Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
28.01.2021 2321000503 Nájmová zmluva na pozemok PO 818135008-5-2012 za rok 2021 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 293.76
28.01.2021 2321000504 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/02775 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 369.60
28.01.2021 2321000510 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2021/00329 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 342.13
27.01.2021 2221000426 združená dodávka elektriny, OM: ŽSR Kotešová ZM/2013/0180 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 151.19
27.01.2021 2321000396 Nájmová zmluva na pozemok PO V NZ uvedená suma 47093,40 - rozdiel 11,90 je v ďalšej faktúre. VP/2017/02453 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 47 081.50
27.01.2021 2321000444 nájomná zmluva 839108005-3-2020 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 1 121.60
27.01.2021 2121000035 Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. ZM/2014/0188 ZM/2019/0083 Webuild S.p.A., organizačná zložka, Mariánska 12, Bratislava, 811 09, SK -1 189.16
27.01.2021 2121000039 osvedčovanie podpisov 79126/2020 Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, Banská Bystrica, 974 01, SK 36.00
27.01.2021 2121000040 Záväzné stanovisko k DÚR OBJ/81763/2020 Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, Bratislava, 851 01, SK 17.50
27.01.2021 3021000015 nájomné za nebytové priestory 02/2021 4500181761 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 98.21
27.01.2021 3021000016 nájomné za nebytové priestory 02/21 4500181760 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 50.00
26.01.2021 2221000356 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/455/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 4.32
26.01.2021 2221000358 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 164.74
26.01.2021 2221000359 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 522.67
26.01.2021 2221000401 náplň lekárničky 4500182002 Lekáreň sv. Tadeáša, s.r.o., Holubyho 41, Pezinok, 902 01, SK 425.99
26.01.2021 2321000436 Nájmová zmluva na pozemok PO 833215001-3-2018-NZPsPS Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 1 251.47
26.01.2021 2321000438 Nájmová zmluva na pozemok PO 833215002-3-2018-NZP Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 2 675.58
26.01.2021 2321000440 Nájomná zmluva č. 839108001-3-2018-NZPsPS a Dodatok č. 1 VP/2020/08031 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 2 032.93
26.01.2021 2321000441 Nájmová zmluva na pozemok PO 846619002-3-2018-NZP Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 529.27
26.01.2021 2321000442 Nájmová zmluva na pozemok PO 847500001-3-2018-NZP Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 445.85