Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
20.01.2011 HABANA s.r.o., Spišská Teplica, 121.70
20.01.2011 zuzana Tarnociová - T.T.SERVIS, 72.30
20.01.2011 Výchoslovenská energetika a.s., Košice, 623.22
20.01.2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina, -186.63
20.01.2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina, -136.34
20.01.2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina, -919.99
20.01.2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina, -619.46
20.01.2011 Stredolsovenská energetika, a.s., Žilina, -28.14
20.01.2011 Stredoslovensá energetika, a.s., Žilina, 2.58
20.01.2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina, 155.30
20.01.2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina, 44.26
20.01.2011 Apollo Business Center v.o.s., Bratislava, 5 535.86
20.01.2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina, 1 870.54
20.01.2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina, 4.16
20.01.2011 Stredoslovenská energetka, a.s., Žilina, -12.45
20.01.2011 Stredoslovenská energetka, a.s., Žilina, -13.24
20.01.2011 VÝVOJ Martin, a.s., Martin, 223.79
20.01.2011 Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Banská Bystrica, 857.60
20.01.2011 ARCHA Telecom spol. s r.o., Bratislava, 178.56
20.01.2011 Správa ciest KSK, Košice, 26.92