Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
13.02.2012 1120213 servisné práce ADLO-investičná s.r.o., Trnavské mýto 1,Bratislava 23.00
13.02.2012 4011009076 manipulačný poplatok kontajnera T+T,a.s., Andreja Kmeťa 18,Žilina 102.00
13.02.2012 112105757 vodné a stočné BVS a.s., Prešovská 48, Bratislava 560.00
13.02.2012 F1205429 kopírovací papier Bratislavská papierenská spoločnosť, Púchovská 18, Bratislava 107.00
13.02.2012 20120003 pozemkové nehnuteľnosti Rímskokatolícka cirkev, Jána Kalinčiaka 1, Žilina 415 676.00
13.02.2012 1210053 posypová soľ Nelux,s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava 63 364.00
13.02.2012 4590190236 pohonné hmoty Slovnaft,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava 180.00
13.02.2012 1/2012 podsypanie telekomunikačného kábla CTB SK,s.r.o., Lamačská cesta 99, Bratislaac 19 314.00
13.02.2012 1200567 elektroinštalačný materiál I-center spol.s.r.o., Tuhovská 27,Bratislava 1 999.00
13.02.2012 212003 projektor,batéria LANET spol.s.r.o, Šustekova 27,Bratislava 993.00
13.02.2012 032012 majetkoprávne vysporiadanie Ing.Marta Slámková, Udiča 672 12 129.00
13.02.2012 20120203 oprava vozidla Stanislav Hilka-Autoservis, Račianska 142,Bratislava 277.00
13.02.2012 20120205 oprava vozidla Stanislav Hilka-Autoservis, Račianska 142, Bratislava 220.00
13.02.2012 20120200 oprava vozidla Stanislav Hilka-Autoservis, Račianska 142, Bratislava 656.00
13.02.2012 18/2012 oprava vozidla František Prokša, Petofiho 1159,Jelka 20 883.00
13.02.2012 1101442131 daň z nehnuteľnosti Obec Lozorno, Hlavná 1,Lozorno 963.00
13.02.2012 20120712 potraviny Fruktal s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš 38.00
13.02.2012 20120230 kontrola hydrantov Gajos,s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš 55.00
13.02.2012 1201007 montáž a kalibrácia PKB-Syteli združenie , Jilemnického 4 Prešov 834.00
13.02.2012 201201011 vykonané stavebné práce J.V.S,s.r.o., Pionierska 24, Prešov 281.00