Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb.

Vyhľadávanie

dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy názov dodávateľa objednávku podpísal suma v € bez DPH
04.06.2018 4500130028 periodická údržba na vozidle ev.č.: BL 205 NM Motor-Car Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, 911 05 Trenčín Ing. Zuzana Svečulová, vedúca strediska SSUD-4 Trenčín 329.00
25.05.2018 4500131201 Kombinovaná chladnička Electrolux EJ2301AOW2. František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava V Roman Cichra, zástupca vedúceho PhDr. Richarda Heligmana 203.33
25.05.2018 4500131202 Varič na vodu 10l A-Z Gastro s.r.o., Tatranská 88, 974 11 Banská Bystrica Roman Cichra, zástupca vedúceho PhDr. Richarda Heligmana 94.00
25.05.2018 4500131209 Montážne a inštalačné práce dátových rozvádzačov Rudolf Miškolci - MIMO, 926 01 Sereď, Jesenského 1111/45 Csaba Lozsy Ing. vedúci strediska 41710 700.00
25.05.2018 4500131232 Oprava kompresora 7/41 LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ 279.88
24.05.2018 4500131099 ND na svahovú kosačku Robo Flail . MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, 031 01 Liptovský Mikuláš Roman Cichra, zástupca vedúceho PhDr. Richarda Heligmana 981.50
24.05.2018 4500131100 Profylaktika a údržba UPS, výmena batérie v UPS a batéria 12V/7Ah do UPS na Poliankach. A2B s.r.o., Horská 1, 010 03 Žilina Roman Cichra, zástupca vedúceho PhDr. Richarda Heligmana 825.50
24.05.2018 450013101 Oprava motora BA 895 XT Motor-Car Trenčín, s.r.o, Brnianska 30, Trenčín Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ 671.00
24.05.2018 4500131106 Oprava motora a chladenia vozidla BA 201 PP Motor - Car Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ 940.11
24.05.2018 4500131108 Chemikálie INOVATION Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, 08001 Prešov Roman Cichra, vedúci oddelenia tunela , zástupca vedúceho SSÚD 2 441.10
24.05.2018 4500131113 Oprava prívesného vozíka BL817YF AUTOCAR - Ťažné zariadenia s.r.o., Kocmál 460/22, 026 01 Dolný Kubín RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin 180.00
24.05.2018 4500131125 Oprava BA453NC amstek, s.r.o., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava Roman Cichra, vedúci oddelenia tunela , zástupca vedúceho SSÚD 2 973.00
24.05.2018 4500131102 Parné čistenie sociálnych zariadení v AB Domkárska. Váš Komfort s.r.o., Štúrova 3311/16, 902 03 Pezinok Roman Cichra, zástupca vedúceho PhDr. Richarda Heligmana 860.00
24.05.2018 4500131143 servis a oprava filtračného zariadenia Marlus Group, s.r.o., Za kaštielom 1, Nitra Beňka Pavol, vedúci oddelenia mechaniz. a dopravy 72.50
24.05.2018 4500131122 pracovné náradie KOVOSPOL KK, s.r.o., Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok Ing. Mirossayová Janka, vedúca odd. správy, prevádzky a údržby 805.93
24.05.2018 4500131127 pracovné náradie, chemikália Forch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina Ing. Mirossayová Janka, vedúca odd. správy, prevádzky a údržby 530.88
24.05.2018 4500131148 rozbor odpadových vôd- areál SSÚD + ORL LL, s.r.o. Liptovské Laboratória, Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš Ing. Mirossayová Janka, vedúca odd. správy, prevádzky a údržby 308.54
24.05.2018 4500131185 BAZ370 oprava nakladači LMM, s.r.o., 831 01 Bratislava, Klenová 24 Csaba Lozsy Ing. vedúci strediska 41710 203.00
23.05.2018 4500131053 Oprava prerolovanej brány a káblov. FOLE s.r.o., Ondrejovova 3420/17, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov PhDr. Richard Heligman, vedúci SSÚD2 Bratislava 675.00
23.05.2018 4500131062 oprava a údržba strojov a zariadení - BA 679 UV - oprava úniku vzduchu HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, 052 01 Spišská Nová Ves Ing. Mirossayová Janka, vedúca odd. správy, prevádzky a údržby 802.00