Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb.

Vyhľadávanie

dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy názov dodávateľa objednávku podpísal suma v € bez DPH
13.12.2017 obj/134927/2017 GNSS Trimble, objednávka aktualizácie firmvéru Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 832 02 Bratislava Ing. Ladislav Dudáš, PhD., investičný riaditeľ 383.00
30.09.2017 Obj/30202/111399/2016 D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, Geometrický plán na určenie vlastníckeho práva na výkuppozemkov GEOing s.r.o, Šumperská 60, 971 01 Prievidza Ing. Ladislav Dudáš, PhD., investičný riaditeľ 996.00
21.07.2017 4500113933 IT služba 4500113933 JUDr. Ing. Eduard Jenčo, MBA, Karpatské námestie 10, 831 06 BA Ing. Rudolf Vido, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT 4 900.00
21.07.2017 4500113912 oprava posuvnej brány Viliam Šipikal, Nová Baňa Ing. Dušan Minich, vedúci SSÚR Nová Baňa 952.00
21.07.2017 4500113916 oprava výložníka nakladača BOBCAT KOVACO, spol. s r.o., Malá Lehota Ing. Dušan Minich, vedúci SSÚR Nová Baňa 2 023.00
21.07.2017 4500113912 oprava posuvnej brány Viliam Šipikal, Nová Baňa Ing. Dušan Minich, vedúci SSÚR Nová Baňa 952.00
20.07.2017 4500113871 Havarijná stavebná oprava v objekte garáží Jozef Cintula, Na Vŕšku 327, Borský Mikuláš Ing. Klačanová Alena, vedúca SSÚD1 18 250.57
20.07.2017 4500113881 ND na opravu nádrží Mirad, s.r.o., Bardejovská 23 Ing. Kloc Vladimír, vedúci SSÚD Mengusovce 28.20
20.07.2017 4500113884 ND na radlice P-ečko, s.r.o., Slavkovská 1772/51 060 01 Kežmarok Ing. Kloc Vladimír, vedúci SSÚD Mengusovce 204.91
20.07.2017 4500111847 Projektové, meracie, geodetické práce VÚIS - Mosty, s.r.o., Gogoľova 18, 851 01 Bratislava Ing. Branislav Sidor, prevádzkový riaditeľ 9 840.00
20.07.2017 4500111611 Projektové, meracie, geodetické práce VÚIS - Mosty, s.r.o., Gogoľova 18, 851 01 Bratislava Ing. Branislav Sidor, prevádzkový riaditeľ 9 800.00
20.07.2017 4500113870 oprava ramena hydraulickej ruky HYCA s.r.o., Pezinok Ing. Dušan Minich, vedúci SSÚR Nová Baňa 95.63
20.07.2017 4500113887 mikrovlnná rúra elektronix, s.r.o., Brehy Ing. Dušan Minich, vedúci SSÚR Nová Baňa 57.50
19.07.2017 4500113854 Havarijná oprav SO 313 00 - výtlačné potrubie dažďových vôd z ČS2 na diaľnici D1. Independent s.r.o., Pekná cesta 15, 831 52, Bratislava-Rača PhDr. Richard Heligman, vedúci SSÚD2 Bratislava 18 932.80
19.07.2017 4500113860 Rám na mapy B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin 106.00
19.07.2017 4500113837 Vypnutie a zapnutie Dribo nožov Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina Ing. Kloc Vladimír, vedúci SSÚD Mengusovce 135.44
19.07.2017 4500113838 oprava distri. transformátorov Juraj Kos generálne opravy transformátorov, Sládkovičova 1957, 093 02 Hencovce Ing. Kloc Vladimír, vedúci SSÚD Mengusovce 628.00
19.07.2017 4500113847 štvrťročná kontrola činnosti EZS Zvac Systems s.r.o., Záhorácka 5365/17/A, Malacky Ing. Klačanová Alena, vedúca SSÚD1 365.00
19.07.2017 4500113868 Oprava hydraulickej ruky vozidla BA 647 PR Hyca s.r.o., Myslenická 1, Pezinok Ing. Klačanová Alena, vedúca SSÚD1 920.00
19.07.2017 4500113845 Kliešte na zber odpadkov REO AMOS Slovakia s.r.o., Rybničná 385/10595, Bratislva Ing. Alena Klačanová, vedúca SSÚD1 589.60