Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb.

Vyhľadávanie

dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy názov dodávateľa objednávku podpísal suma v € bez DPH
18.09.2019 4500157971 Čistenie areálu strediska SSÚD2 Ecopol, s.r.o., Roľnícka 31, 831 07 Bratislava Vajnory PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 1 271.00
18.09.2019 4500157976 Oprava informačného vozíka BL961YC ELTODO SK, a.s., Mokraň Záhon 4, 821 04 Bratislava PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 755.00
18.09.2019 4500157977 Výmena ľavého predného spätného zrkadla po DN BL151JH amstek, s.r.o., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 174.00
18.09.2019 4500157973 Náhradné diely AUTOKODUS, s.r.o., Štúrova 53, 927 01 Šaľa Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 282.44
18.09.2019 4500157937 drogistický materiál, čistiace potreby Mgr. Marta Lenghartová - Rempik, Ulica Kornela Mahra 7882/6, 917 08 Trnava Ing. Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚD 3 Trnava 799.80
18.09.2019 4500157936 náhradné diely HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, 926 01 Sereď Ing. Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚD 3 Trnava 942.50
18.09.2019 4500157961 pracovné náradie, chemikália, spojovací materiál BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, 058 01 Poprad Ing. Mirossayová Janka, vedúca odd. správy, prev. a údržby 296.26
18.09.2019 4500157948 pracovné náradie Forch Slovansko s.r.o., Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina Ing. Mirossayová Janka, vedúca odd. správy, prev. a údržby 515.39
18.09.2019 4500157970 Školenia a konferencie, Kolektívne zmluvy - kolektívne vyjednávanie, zmeny v zákone o KV a v ZP v roku 2019 Verlag DasHöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava JUDr. Jana Jakabová - riaditeľka úseku podpory riadenia 165.00
18.09.2019 4500158001 brity MTM Tech Slovakia s.r.o., Homolova3, Bratislava Ing. Alena Klačanová, vedúca SSÚD1 894.70
17.09.2019 4500157896 Havarijná oprava plynovej kotolne HP SR/H doem, s.r.o., Komenského 31, 010 01 Žilina PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 14 800.00
17.09.2019 4500157904 Posilovač radenia ICEL, s.r.o., Priemyselná 259, 965 01 Ladomerská Vieska Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 540.00
17.09.2019 4500157887 pranie a žehlenie bielizne FLÓRA + s.r.o., Húskova 27, 040 23 Košice Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 83.61
17.09.2019 4500157930 oprava skla na BA039OP Auto PALAZZO Košice, s.r.o., Vozárova 1, 040 01 Košice Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 100.00
17.09.2019 4500157873 oprava a údržba nákl. vozidiel - BA 684 VC - oprava ručnej brzdy, nastavenie bŕzd Motor - Car Poprad spol. s.r.o., Partizánska 4447/102, 058 01 Poprad Ing. Mirossayová Janka, vedúca odd. správy, prev. a údržby 1 000.00
17.09.2019 4500157862 kontrola a vypracovanie novej dokumentácie BOZP na stredisku SSÚD 3 Trnava OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava Ing. Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚD 3 Trnava 1 565.00
17.09.2019 4500157864 oprava kanalizačného potrubia v areáli P.B. Zboran, s.r.o., Šebeštanová 175, 017 04 Považská Bystrica Mgr. Adrián Jánošík, vedúci strediska 41750 4 225.00
17.09.2019 4500157859 Filtre AUTOKODUS, s.r.o., Štúrova 53, 927 01 Šaľa Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 73.83
17.09.2019 4500157857 Oprava valca kosačky Reform SC ZAMKON, s.r.o., Banská Bystrica Ing. Dušan Minich, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa 355.00
17.09.2019 4500157860 pneumatiky MAXIMM s.r.o., Stožok Ing. Dušan Minich, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa 2 392.00