Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy názov dodávateľa objednávku podpísal suma v € bez DPH
30.06.2020 4500172441 Smetné koše Granitol 24 ekoDEA, s.r.o., Súmračná 23, 821 02 Bratislava PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 4 248.40
30.06.2020 4500172448 Žacie segmenty HANES Slovakia, s.r.o., Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 828.00
30.06.2020 4500172442 Vrtáky JKK Trading, s.r.o., Korytárky 1006, 962 04 Korytárky Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 332.93
30.06.2020 4500172462 elektromateriál BKL Elektro MT s.r.o., Ul. pri Turci 24, 036 01 Martin RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 136.11
30.06.2020 4500172443 náterové látky, maliarske náradie a materiál JUEL s.r.o., 919 01 Suchá nad Parnou 787 Ing.Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚD 3 Trnava 477.85
30.06.2020 4500172436 Náhradné diely HADICE SERVIS, s.r.o., Karpatská 31, 900 01 Modra Ing.Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚD 3 Trnava 46.27
30.06.2020 4500172437 Alternátor repas Zoltán Karátsony - oprava áut, 925 26 Reca číslo 450 Ing.Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚD 3 Trnava 310.00
30.06.2020 4500172449 Oprava el. brúsky Bosch, SSÚD 3 Trnava Fachman - EH Hobby s.r.o., Záhradnícka 66, 821 08 Bratislava Ing.Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚD 3 Trnava 100.00
30.06.2020 4500172454 Vodiaca doska malá, 730x155 mm, obojstranná s rukoväťou Z4e P/P (pravo-ľavá) HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, 036 01 Martin Ing.Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚD 3 Trnava 3 300.00
30.06.2020 4500172459 Lezecký chyt (detské ihriská) Intersystém EU s.r.o., Dukelská 295/34, 014 01 Bytča Ing.Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚD 3 Trnava 135.00
30.06.2020 4500172494 ND lanko radiacej páky BL739XH - ND GRIF, s.r.o., Panonská cesta 21, 851 04 Bratislava PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 189.17
30.06.2020 OBJ/50901/2020 Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku - predaj pozemku v k.ú. Čadca Ing. Alena Mikócziová, Kuklovská 80, 841 04 Bratislava Ing. Miloš Vicena, investičný riaditeľ 200.00
30.06.2020 4500172476 náhradné diely - BA 394 SO LMK Slovakia s.r.o., Hlavná 30, 059 51 Poprad Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 77.65
30.06.2020 OBJ/51170/2020 Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku - Vec.Bremeno OBJ/51170/2020 Ing. Marián Mrázik, Do Stošky 14, 010 04 Žilina Ing. Miloš Vicena - Investičný riaditeľ 320.00
30.06.2020 4500172464 Demontáž, oprava, montáž bleskozvodu+výkopové práce a realizáciu uzemnenia na AB strediska SSÚD 3 Trnava ELITSTAV s.r.o., 925 01 Matúškovo 120 Ing.Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚD 3 Trnava 2 948.30
30.06.2020 4500172475 Overenie a kontrola tachografu vozidla BA 537PK, SSÚD 3 Trnava OVERTACH, s.r.o., Sereďská 247/4012, 917 05 Trnava Ing.Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚD 3 Trnava 119.00
29.06.2020 4500172371 lavička vystužená - detské ihriská TOPlast, a.s., Werferova 1, 040 11 Košice Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 907.50
29.06.2020 4500172353 Školenie dodávateľa BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, 974 05 Banská Bystrica Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 174.90
29.06.2020 4500172357 Svorky na zdvíhanie betónových skruží JKK Trading, s.r.o., Korytárky 1006, 962 04 Korytárky Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 655.00
29.06.2020 4500172369 Kryt kosačky RAUCH SPEKTRUM, s.r.o., Lieskovská cesta 4025/16, 960 01 Zvolen Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 410.00