Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy názov dodávateľa objednávku podpísal suma v € bez DPH
03.03.2021 4500183933 oprava čelného skla BL665ZF Ing. Ľudovít Staroň EUROP-AUTOSKLO, L.Mikuláš, Socháňova 2345/28 Ing. Juraj Tomčík, vedúci SSÚD 8 LM 40.00
03.03.2021 4500183939 Ventil pérovania ICEL s.r.o., Vieska 259, 965 01 Ladomerská Vieska Ing. Pavol Karcel, vedúci strediska SSÚR Zvolen 110.00
03.03.2021 4500183947 Náradie na prevádzku a údržbu do pojazdnej dielne Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca Ing. Goňa Ivan, vedúci strediska SSÚR Čadca 406.08
03.03.2021 4500183948 Servisná prehliadka na výzvu palubného PC, MAN TGE BL897XO BCI, s. r. o., Bytčianska 498, 010 03 Žilina Ing. Goňa Ivan, vedúci strediska SSÚR Čadca 358.49
02.03.2021 4500183897 Oprava servoriadenia, katalyzátora a defektu na vozidle BL675ES. GRIF, spol. s r.o., Panónska cesta 21, 851 04 Bratislava V Mgr. Martin Tománek, vedúci SSÚD2 Bratislava 2 414.89
02.03.2021 4500183900 Oprava a sevis Roboflail 2 a KUBOTA 2. MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, 031 01 Liptovský Mikuláš Mgr. Martin Tománek, vedúci SSÚD2 Bratislava 1 260.50
02.03.2021 4500183914 STK a EK na vozidlá v správe SSÚD2 Bratislava Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, 902 01 Pezinok Mgr. Tománek Martin, vedúci strediska SSÚD 2 Bratislava 168.33
02.03.2021 4500183896 Objednávka na upratovacie pomôcky. ROIN, s.r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava Ing. Ľubomír Kerdík, vedúci strediska SSÚD 6 Martin 165.32
02.03.2021 4500183920 OOPP obuv protišmyk. Ing. Dušan Filimonov ACAPO, 010 01 Žilina, Sasinkova 593/1 Csaba Lozsy Ing. vedúci strediska 41710 49.80
02.03.2021 4500183885 STK, emisia BA 732 MI Sekeráková Janka, PhDr. - Autotest, Popradská 27,054 01 Levoča PhDr. Róbert Kočiš vedúci strediska SSÚD 10 Beharovce 78.33
02.03.2021 4500183878 Odvoz biologického kalu z ČOV Granč-Petrovce - kaly Podtatranská vodáresnká prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad PhDr. Róbert Kočiš vedúci strediska SSÚD 10 Beharovce 4 074.30
02.03.2021 4500183915 Mazivá pre dielenskú činnosť. NOVATO SK spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, 909 01 Skalica Mgr. Martin Tománek, vedúci SSÚD2 Bratislava 973.00
02.03.2021 4500183624 Konferenčné mikrofóny Jabra S&T Slovakia, s. r. o., Mlynské Nivy 71, Bratislava Mgr. Jaroslav Ivanco, riaditeľ spoplatnenia a IT 188.70
02.03.2021 4500183880 Servis teplovodnej WAP - B, typ HDS ACS spol. s.r.o Spišská Nová Ves, Radlinského 27, 052 01 Spišská Nová Ves PhDr. Róbert Kočiš vedúci strediska SSÚD 10 Beharovce 456.58
02.03.2021 4500183875 pranie a chemické čistenie OOPP a posteľnej bielizne 3/2021 PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o., L.Mikuláš, Bellova 1294 Ing. Juraj Tomčík, vedúci SSÚD 8 LM 250.00
02.03.2021 4500183882 Filtre - ND B B N - spol. s r.o., Školská 15, 960 01 Zvolen Ing. Pavol Karcel, vedúci strediska SSÚR Zvolen 180.58
02.03.2021 4500183905 ostatné služby - čistenie prádla - 3/2021 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, 059 21 Svit Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 150.00
02.03.2021 4500183907 ostatné služby - výdaj stravy - 3/2021 AZZO s.r.o., Štúrova 2, 059 21 Svit Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 483.00
02.03.2021 4500183912 pracovné náradie BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, 058 01 Poprad Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 103.05
01.03.2021 4500183770 Vypracovanie protokolov o určení prostredia a vonkajších vplyvov pre elektrické zariadenia na stredisku SSÚD 3 Trnava. ELITSTAV s.r.o., 925 01 Matúškovo 120 Ing. Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚD 3 Trnava 1 110.00