Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb.

Vyhľadávanie

dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy názov dodávateľa objednávku podpísal suma v € bez DPH
07.11.2019 4500161211 služba Ing. Vlasta Bilková - MKV - TRANS, Hôrky, Hôrky 33 Ing. Juraj Tomčík, vedúci SSÚD 8 LM 300.00
07.11.2019 4500161182 náhradné diely - signalizačné vozíky AUTOCAR - Ťažné Zariadeniia, s.r.o., Kocmíl 460/22, 026 01 Dolný Kubín Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 60.30
07.11.2019 4500161231 Oprava zadných bŕzd komplet vrátane ručnej brzdy, výmena chladiča A/C, stieračov a dielov klin. ústrojenstva na vozidle Hyundai ix35. amstek s.r.o., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava Ing. Peter Homola, prevádzkový riaditeľ 900.00
07.11.2019 4500161227 Servisná prehliadka po roku prevádzky (cca 100 000 km) na vozidle Škoda Octavia. amstek s.r.o., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava Ing. Peter Homola, prevádzkový riaditeľ 170.00
07.11.2019 4500161207 Oprava žeravenia a štartu motora BA552XG amstek, s.r.o., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 260.00
07.11.2019 4500161208 Nabíjací kábel HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, 926 01 Sereď PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 106.86
07.11.2019 4500161235 Dodávka a montáž mreží na dažďové vpuste a výmena poškodených kanalizačných poklopov Jozef Kvaššay, SNP 1446/44, 017 01 Považská Bystrica Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 19 720.00
07.11.2019 4500161248 Mazivá, autochémia, ND Albia Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636 Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ 598.00
07.11.2019 4500161254 LED lineárny maják PYRA, spol. s.r.o., Vajnorská 103, 831 04 Bratislava PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 1 374.99
07.11.2019 4500161259 Destilovaná voda 5L MAXIMM s.r.o., Stožok 342, 962 12 Stožok Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 91.80
07.11.2019 4500161219 Vypracovanie a odsúhlasenie projektovej dokumentácie na akciu "Projektová dokumentácia na zabezpečenie opravy havarijného stavu vozovky na diaľnici D1 v úseku Hrádok - Zamarovce". TICHÝ, s.r.o., Záhumnie III. 2137/2, 013 03 Varín Ing. Peter Homola, prevádzkový riaditeľ 4 985.00
07.11.2019 4500161212 Rekonštrukcia spevnených plôch a chodníkov pre bezbariérový prístup do objektu hygienického zariadenia na diaľničnom hraničnom priechode Brodské - Debarierizácia prístupových chodníkov k objektu na HP Brodské BBR, s.r.o., Bajkalská 5/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Ing. Peter Homola, prevádzkový riaditeľ 77 822.38
06.11.2019 4500161125 služba Ing. Eva Piovarčiová - LIPTOV RESCUE ACADEMY, L.Mikuláš, Jefremovská 614/4 Ing. Juraj Tomčík, vedúci SSÚD 8 LM 15.00
06.11.2019 4500161127 služba GAJOS, s.r.o., L.Mikuláš, M.Pišúta 4022 Ing. Juraj Tomčík, vedúci SSÚD 8 LM 155.00
06.11.2019 4500161133 služba GAJOS, s.r.o., L.Mikuláš, M.Pišúta 4022 Ing. Juraj Tomčík, vedúci SSÚD 8 LM 36.50
06.11.2019 4500161081 spojovací materiál KOVOMIX, s.r.o., Zimná 1, 058 01 Poprad Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 40.34
06.11.2019 4500161144 Oprava sekcionálnej brány na stredisku POLLUX BB, s.r.o., Kynceľová 2012, 974 01 Kynceľová Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 133.60
06.11.2019 4500161111 Pracovné náradie Homola spol. s r.o., Dlhé diely 1/18, 841 04 Bratislava RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 390.00
06.11.2019 4500161082 Realizácia diagnostiky vozovky a sekundárneho ostenia tunela Horelica. DIMATZ s.r.o., F. Urbánka 2459/23, 052 01 Spišská Nová Ves Ing. Peter Homola, prevádzkový riaditeľ 41 980.00
06.11.2019 4500161108 Správny poplatok za udelenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme pozemnej komunikácie cesty I/61 na stavebnú akciu: "Diaľnica D1, Ľavostranné odpočívadlo Červeník - rekonštrukcia vodovodnej prípojky" Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Ing. Peter Homola, prevádzkový riaditeľ 115.00