Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb.

Vyhľadávanie

dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy názov dodávateľa objednávku podpísal suma v € bez DPH
16.09.2019 4500157776 STK a EK BA456MF STK Control, Prešov Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov 75.00
16.09.2019 4500157777 STK a EK BA146PN STK Control, Prešov Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov 75.00
16.09.2019 4500157779 STK a EK BL087AD STK Control, Prešov Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov 75.00
16.09.2019 4500157752 oprava motor.píly + ND do krovinorezov Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, 044 25 Medzev Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 286.55
16.09.2019 4500157830 úprava spevnených plôch a svahov pod mostom 182 Eko Mont, s.r.o., Rudina 487, 023 31 Rudina Mgr. Adrián Jánošík, vedúci strediska 41750 27 780.89
16.09.2019 4500157744 Buchár, strižné kolíky MEOS, s.r.o., Štúrova 1278, 962 12 Detva Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 750.00
16.09.2019 4500157746 Kopírovací valec MEOS, s.r.o., Štúrova 1278, 962 12 Detva Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 800.00
16.09.2019 4500157792 Segmenty kefy pre tunelový umývač Mercedes UNIMOG, podložky, skrutky MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ 2 787.40
16.09.2019 4500157809 Výmena vozovky na vetvách diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky. TOP METAL, s.r.o., Biskupická 1804/54, 911 01 Trenčín Ing. Peter Homola, prevádzkový riaditeľ 175 782.02
16.09.2019 4500157805 Vyspravenie výtlkov na vetvách diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky. RZ INVESTMENT GROUP, a.s., Kapitulská 6, 917 01 Trnava Ing. Peter Homola, prevádzkový riaditeľ 125 690.73
16.09.2019 4500157802 Zálievky trhlín - sanácia, utesnenie škár v úseku cesty R1. SATES MORAVA spol. s.r.o. org. zložka, Kragujevská 11, 010 01 Žilina Ing. Peter Homola, prevádzkový riaditeľ 177 375.00
16.09.2019 4500157820 Oprava štartovania na vozidle BL665ES amstek, s.r.o., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 305.00
16.09.2019 4500157821 Oprava úniku chladiacej kvapaliny BL151JH amstek, s.r.o., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 295.00
16.09.2019 4500157762 Oprava pisoárov na odpočívadle Voznica Ján Fides, Nevidzany Ing. Dušan Minich, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa 780.10
16.09.2019 4500157794 frézovanie vozovky Banskobystrická regionálna správa ciest, Banská Bystrica Ing. Dušan Minich, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa 210.00
13.09.2019 4500157710 opakované školenie obsluhy zdvíhacie čelá a pohyblivej prac.plošiny Vzdelávacie stredisko, s.r.o., Clementisova 5, 040 22 Košice Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 45.00
13.09.2019 4500157727 Adaptér Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325 Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ 15.00
13.09.2019 4500157709 Náhradné diely a spotrebný materiál do vozidiel v správe SSÚD 6 Martin. Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom 038 41 RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin 43.99
13.09.2019 4500157723 Objednávka prac.náradia - Pneumatická pumpa na vazelínu RAASM. Homola spol.s.r.o., Dlhé diely I/18, Bratislava 841 04 RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin 400.00
13.09.2019 4500157736 Základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére pre zam. SSÚD 6 Spojená škola, Červenej armády 25, 036 01 Martin RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin 1 047.00