Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy názov dodávateľa objednávku podpísal suma v € bez DPH
29.06.2020 4500172334 Vývoz fekálií a likvidácia odpadovej vody z ČOV na D1 D. Skala - Turany, Odpočívadlo T. Štiavnička na mesiac júl 2020. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, Martin 036 80 RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin 500.00
29.06.2020 4500172362 Prenájom VKK vývoz a likvidácia komunálneho odpadu zo strediska SSÚD 6 Martin za obdobie 07-08/2020. Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin 036 01 RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin 1 036.70
29.06.2020 4500172360 Chemické čistenie a pranie OOPP zamestnancom SSÚD 6 Martin na mesiac júl 2020. ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin 130.00
29.06.2020 4500172370 náhradné diely P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, 060 01 Kežmarok Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 111.75
29.06.2020 4500172371 lavička vystužená - detské ihriská TOPlast, a.s., Werferova 1, 040 11 Košice Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 907.50
29.06.2020 4500172372 dezinfekčný prostriedok Collecting s.r.o., Ružová dolina 20, 821 09 Bratislava - Ružinov Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 399.00
29.06.2020 4500172378 psychologická spôsobilosť Adriana Wzošová PhDr., CSc., Štefánikova 4882/10B, 058 01 Poprad Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 585.00
29.06.2020 4500172327 ND Metiron spol. s r.o., Štefánikova 43, Malacky Ing. Alena Klačanová, vedúca SSÚD1 375.97
29.06.2020 4500172386 pracovné náradie TENAR, spol. s r.o., Fraňa Kráľa 2081/14, 058 01 Poprad Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 77.16
29.06.2020 4500172416 výdaj stravy - 7/2020 AZZO s.r.o., Štúrova 2, 059 21 Svit Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 483.00
29.06.2020 4500172395 Materiál- voda, farby. SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín 911 05 Ing. Zuzana Svečulová, vedúca Strediska správy a údržby diaľnic Trenčín 719.63
29.06.2020 4500172373 základný kurz školenia VTZ obsluha plošín na motorovom podvozku vrátane vystavenia preukazov Bezpa Consult, Svrčinovec 121, 023 12 Svrčinovec Ing. Škola Vladimír, vedúci strediska SSÚR Čadca 994.00
29.06.2020 4500172343 prebíjanie a čistenie kanalizácie Super expres, s.r.o, Prešov Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov 275.00
29.06.2020 4500172344 náhradné diely Jozef Ličák - RELIKO, Demjata Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov 142.40
29.06.2020 4500172350 náhradné diely Ing. Peter Dzadik, Prešov Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov 143.01
29.06.2020 4500172384 školenia JF, s.r.o, Detva Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov 1 850.00
29.06.2020 4500172332 Náhradné diely ELITSTAV s.r.o., 925 01 Matúškovo 120 Ing.Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚD 3 Trnava 2 940.00
29.06.2020 4500172317 Rozbúranie, predrvenie a likvidáciu poškodených betónových zvodidiel po dopravnej nehode na D1 - poistná udalosť, SSÚD 3 Trnava Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava Ing.Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚD 3 Trnava 3 280.00
29.06.2020 4500172341 Výmena poškodených guľových ventilov kotolňa SO301 TZB - komplet, s.r.o., Markušovská cesta 36/831, 052 01 Spišská Nová Ves PhDr. Róbert Kočiš vedúci strediska SSÚD 10 1 816.90
29.06.2020 4500172369 Kryt kosačky RAUCH SPEKTRUM, s.r.o., Lieskovská cesta 4025/16, 960 01 Zvolen Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 410.00