Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy názov dodávateľa IČO dodávateľa objednávku podpísal suma v € bez DPH
02.02.2012 4500012479 minerálna voda pre zamestnancov strediska Koš.Klečenov Dušan Beluš-BELSTAV, Košický Klečenov 65 32559666 Ing. Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 51.00
02.02.2012 4500012481 poštové známky Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 51.00
02.02.2012 4500012612 tovar Štefan Pekarík SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, 924 01 Galanta 37630415 Ing. Michal Lužica, vedúci SSÚR 1 Galanta 190.00
02.02.2012 4500012254 Žiarovky OSKO, a.s., Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica 36044717 Ing.Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 62.00
02.02.2012 4500012358 Ostatné služby - mediálne analýzy, vypracovanie právneho stanoviska vo veci možnosti postupu NDS, a.s. pri zabezpečení predaja alebo distribúcie diaľničných nálepiek Advokátska kancelária JUDr. Daniela Lukáča, s.r.o., Bosáková ul. 7, 851 01 Bratislava 47234971 Ing. Ján Kotuľa - generálny riaditeľ 5 000.00
02.02.2012 4500012445 uhlíky do brúsky Elektromax Róbert Mihálik, Veterná 18/G 917 01 Trnava 34424661 Ing. Dušan Horváth, vedúci SSÚD 3 20.00
02.02.2012 4500012438 CHPM 412-23/09 N Power, spol. s r.o., Horná 54 974 01 Banská Bystrica 36057436 Ing. Dušan Horváth 16 555.00
02.02.2012 4500012823 Kancelársky materiál NOVÁ PRÁCA, s.r.o. Bratislava, Barónka 12, 831 06 Bratislava - Rača 35733594 Miroslav Beutelhauser Bc.vedúci strediska SSÚD 4.00
02.02.2012 4500012346 oprava krytu šachty pre optický kábel na diaľnici D1 Važec PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava 31376045 Ing. Milan Gajdoš 292.00
02.02.2012 4500012344 Základy softvérového práva, Ochrana a livencování počítačového programu Wolters Kluwer ČR, a.s., U nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 63077639 Ing. Milan Gajsoš, dočasne poverený riadením úseku spoplatnenia a IT 34.00
02.02.2012 4500012357 Školenie a konferencie - FIDIC zmluvné podmienky vo výstavbe - Žltá kniha\" Contracts Managment Consultans, s.r.o., Pestovateľská 8, 810 01 Bratislava 35935162 Ing. Ján Kotuľa - generálny riaditeľ 3 960.00
02.02.2012 4500012359 Školenie a konferencie - Zmluvné nároky podľa FIDIC zmluvných podmienok Contracts Managment Consultans, s.r.o., Pestovateľská 8, 810 01 Bratislava 35935162 Ing. Ján Kotuľa - generálny riaditeľ 4 785.00
02.02.2012 4500012372 mes.prehliadka transf.stanice na HP Brodské Rudolf Filip - ELPROM, Kopčany 737 34784471 Ing. Alena Klačanová, ved.strediska SSÚD-1 Malacky 80.00
02.02.2012 obj/7857/2012 D2 Lamač - Staré Grunty - tunel Sitina, úprava armatúrnej šachty požiarneho vodovodu ELTODO a.s., Podunajská 25, 821 06 Bratislava 35953195 Ing. Viktória Chomová 15 485.00
02.02.2012 obj/7965/2012 D2 Lamač - Staré Grunty - tunel Sitina, meranie tlaku v požiarnom vodovode ELTODO a.s., Podunajská 25, 821 06 Bratislava 35953195 Ing. Viktória Chomová 1 774.00
02.02.2012 4500012825 hmoždinky, skrutky Ing. Vladimír Kalina - VIKOL N, Budovateľská 11221, Prešov 32928203 Ing. Jozef Kislík, vedúci SSÚD-11 Prešov 1.00
02.02.2012 4500012383 Výmer za pridelené frekvencie Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, 810 06 Bratislava 30844355 Ing. Jozef Kislík, vedúci SSÚD-11 Prešov 117.00
02.02.2012 4500012377 servis na vozidle EČV BA 921 PP PO CAR, s.r.o, Cintorínska 550, 091 01 Stropkov 31693989 Ing. Milan Gajdoš 250.00
02.02.2012 4500012360 Školenie a konferencie - Odborné školenie k novelám vo verejnom obstarávaní zmeny v zákone č. 25/2006 Z.z. UNIKA, Ružová dolina 6, 821 09 Bratislava 14025400 Ing. Ján Kotuľa, generálny riaditeľ 866.00
01.02.2012 4500012260 výmena čapov a putdier na Bobcat KOVACO, spol. s r.o., Veľká Lehota 210 36038911 Bc. J. Truska, vedúci SSÚR 2 338.00