Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb.

Vyhľadávanie

dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy názov dodávateľa objednávku podpísal suma v € bez DPH
05.11.2019 4500161019 tovar HAKOM, s.r.o., Martin, Československej armády 18 Ing. Juraj Tomčík, vedúci SSÚD 8 LM 832.56
05.11.2019 4500160939 držiak te. prísavka, svetlo zadné TD Slovakia, s.r.o., Karpatské námestie 10A, 931 06 Bratislava Ing. Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚD 3 Trnava 24.14
05.11.2019 4500160942 kancelársky nábytok pre odd.Patroly DATAS-VT, s.r.o., Toryská 3, 040 01 Košice Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 1 326.85
05.11.2019 4500160984 Snímač priestorový, servopohon klapkový Borcom, s.r.o., Jarmočná 916/15, 053 04 Spišská Podhradie PhDr. Róbert Kočiš vedúci strediska SSÚD 10 Beharovce 849.68
05.11.2019 4500161027 STK a EK Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, 902 01 Pezinok PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 464.17
05.11.2019 4500161064 Realizácia dočasného vodorovného dopravného značenia dočasnou oranžovou páskou v rámci akcie "Výmena mostných záverov typu GHH a asfaltových mostných záverov na moste s ev.č. R1-001- pravý most". Pa3k s.r.o., Pivovarská 1060/11, 010 01 Žilina Ing. Peter Homola, prevádzkový riaditeľ 3 598.60
05.11.2019 4500161067 Realizácia dočasného vodorovného dopravného značenia v rámci akcie "Výmena mostných záverov typu GHH a asfaltových mostných záverov na moste ev.č. D2-105 - pravý most a ľavý most (1.-3.etapa)". Pa3k s.r.o., Pivovarská 1060/11, 010 01 Žilina Ing. Peter Homola, prevádzkový riaditeľ 3 496.00
05.11.2019 4500161061 Realizácia dočasného dopravného značenia v rámci akcie: "Výmena a oprava mostných záverov typu GHH na mostoch v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.". Pa3k s.r.o., Pivovarská 1060/11, 010 01 Žilina Ing. Peter Homola, prevádzkový riaditeľ 3 848.00
05.11.2019 4500160995 Vypracovanie projektovej dokumentácie na ponuku pre modernizáciu premenného dopravného značenia a dopravných zariadení stavby: Diaľnica D1-Široké-Fričovce, od 377,2 km do 382 km vrátane križovatky Široké a cesty I/18. GaMa Slovakia s.r.o., Rostovská 22, 831 06 Bratislava-Rača Ing. Peter Homola, prevádzkový riaditeľ 66 582.00
05.11.2019 4500161022 Vypracovanie projektovej dokumentácie na ponuku pre modernizáciu premenného dopravného značenia a dopravných zariadení stavby: Diaľnica D1-Studenec-Beharovce, od 364,5 km do 369,1 km vrátane križovatky Beharovce a cesty I/18. GaMa Slovakia s.r.o., Rostovská 22, 831 06 Bratislava-Rača Ing. Peter Homola, prevádzkový riaditeľ 67 050.00
05.11.2019 4500160993 Vypracovanie projektovej dokumentácie na ponuku pre modernizáciu premenného dopravného značenia a dopravných zariadení stavby: Diaľnica D1-Beharovce-Široké, od 369,1 km do 377,2 km, tunel Branisko. GaMa Slovakia s.r.o., Rostovská 22, 831 06 Bratislava-Rača Ing. Peter Homola, prevádzkový riaditeľ 66 852.00
05.11.2019 4500161030 Prístavba budovy SSÚR Košice - stavebné práce. MAX-STAV s.r.o., Bukovec 160, 044 20 Bukovec Ing. Peter Homola, prevádzkový riaditeľ 18 460.25
05.11.2019 4500160983 prezutie a vyváženie pneu PETCAR SERVIS, s.r.o., Dopravná 9, 040 11 Košice Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 140.00
05.11.2019 4500160985 prehodenie 2 ks pneumatík BNA306AL Ing.Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, 040 23 Košice-Sídlisko KVP Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 60.00
05.11.2019 4500161002 čidlo teploty TopKarMoto SK, s.r.o., Bulharská 42, 917 01 Trnava Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 92.14
05.11.2019 4500161014 oprava-výmena tesnenia pod hlavou valca, výmena vyrovnáv.nádržky,brúsenie hlavy, BA961MD PETCAR SERVIS, s.r.o., Dopravná 9, 040 11 Košice Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 600.00
05.11.2019 4500160991 STK BA814SX, BA466YP STK Control, Prešov Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov 44.16
05.11.2019 4500160997 Oprava defektu Rotkiv, s.r.o, Prešov Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov 8.83
05.11.2019 4500161013 Vypracovanie projektovej dokumentácie nových portálových konštrukcií na diaľnici D1 v úseku Štrba - Poprad - východ. Ateliér Korenčík, s.r.o., Vojtecha Tvrdého 4, 010 01 Žilina Ing. Peter Homola, prevádzkový riaditeľ 68 700.00
05.11.2019 4500161025 Vypracovanie projektovej dokumentácie nových portálových konštrukcií na diaľnici D2 v úseku Bratislava - Kúty. Ateliér Korenčík, s.r.o., Vojtecha Tvrdého 4, 010 01 Žilina Ing. Peter Homola, prevádzkový riaditeľ 68 550.00