Elektronické mýto

Kompletný prehľad o elektronickom mýte pre vašu ľahkú orientáciu.

Motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony (okrem jazdných súprav tvorených motorovým vozidlom kategórie M1, N1, M1G a N1G) sú povinné pri využívaní vymedzených úsekov ciest uhradiť
elektronické mýto.

Zákon 474/2013 Z. z. z 27. novembra 2013 o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Mýto je úhrada elektronicky vypočítanej sumy podľa
kategórie vozidla, emisnej triedy vozidla a počtu náprav vozidla za
prejazdenú vzdialenosť po vymedzenom úseku cesty na základe
elektronicky získaných údajov.

 

Ako funguje Mýto

Vodič vozidla je povinný pred jazdou po vymedzených úsekoch ciest umiestniť vo vozidle a uviesť do činnosti palubnú jednotku vrátane jej príslušenstva. Palubná jednotka umožňuje zaznamenať presné údaje o využití vymedzených úsekov ciest vozidlu s povinnosťou úhrady mýta. Palubná jednotka je neprenosná.

 

ZMLUVA O UŽÍVANÍ CIEST
Uzatvárajú ju správca výberu mýta (Národná diaľničná spoločnosť) a prevádzkovateľ vozidla.
Po uzavretí zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky sa Národná diaľničná spoločnosť zaväzuje umožniť prevádzkovateľovi vozidla užívanie vymedzených úsekov ciest podľa zákona o výbere mýta a prevádzkovateľ vozidla sa zaväzuje platiť mýto za užívanie vymedzených úsekov ciest. 

 

Sadzba mýta

Sadzby mýta sú stanovené osobitne podľa kategórie vozidiel a emisnej triedy.

Platné sadzby mýta pre jednotlivé typy vozidiel

 

ZOBRAZIŤ

 

Mýto je možné uhradiť v hotovosti, bankovým prevodom, platobnou kartou alebo palivovou kartou vydanou vydavateľom schváleným správcom výberu mýta. 

Mýtne úseky

Vymedzené úseky ciest v Slovenskej republike s elektronickým výberom mýta.
Spoplatnené sú diaľnice, rýchlostné ciesty, ciesty I. triedy, ciesty II. triedy a ciesty III. triedy. Medzi spoplatnené úseky patria aj cesty nachádzajúce sa v intravilánoch vybraných miest a obcí.

 

Mapa siete vymedzených úsekov ciest >>>

 

 

Vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla od 3,5 ton do 12 ton podľa emisnej triedy vozidla EURO a bez ohľadu na počet náprav určené na prepravu viac ako deviatich osôb vrátane a pre vozidlá, ktoré nie sú určené na prepravu osôb.

 

Vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla 12 ton a viac podľa emisnej triedy vozidla EURO a bez ohľadu na počet náprav určené na prepravu osôb.

 

Vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla 12 ton a viac podľa emisnej triedy vozidla EURO a počtu náprav, ktoré nie sú určené na prepravu osôb.