Nový mýtny systém

elektronický výber mýta

Národná diaľničná spoločnosť a.s. pripravuje projekt spoplatnenia cestnej infraštruktúry na roky 2023 až 2032.

 

Na konci roku 2022 sa skončí súčasná zmluva o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta, v roku 2023 sa skončí predlžená doba poskytovania služieb výberu úhrad elektronickej diaľničnej známky.

 

Cieľom projektu je zabezpečiť kontinuitu spoplatnenia užívania cestnej infraštruktúry ako podstatnej zložky príjmov NDS na pokrytie prevádzky, údržby a rozvoja siete diaľnic a rýchlostných ciest.

 

Súčasťou projektu je vypracovanie a schválenie Štúdie uskutočniteľnosti jednotlivých modelov spoplatnenia.

EETS - European Electronic Toll Service 

Projekt implementácie a prevádzky EETS v rámci Komplexnej služby elektronického výberu

mýta vychádza z podmienok novelizovanej Smernice 2019/520/EÚ a zákona

NR SR. č. 474/2013 Z. z..

Cieľom projektu je sprístupniť Európsku službu elektronického výberu na území Slovenskej republiky.