Hľadať: čiastočná uzávera

63 výsledkov pre hľadaný výraz

Obmedzenia D4/R7

06/09/2018

Informácie o dopravných obmedzeniach v súvislosti s výstavbou D4R7.

Obmedzenia

10/10/2017

Všetky informácie o dopravných obmedzeniach.

Pokračujeme v oprave vozovky D2 v Bratislave

11/10/2018

NDS pokračuje v oprave vozovky diaľnice D2 v Bratislave medzi tunelom Sitina a križovatkou Lamač. Z tohto dôvodu bude čiastočne uzavretý vonkajší jazdný pruh a krajnica pravého jazdného pásu (smer Viedeň) v km 56,300 - 57,000. S obmedzením treba počítať a...

Oprava vozovky diaľnice D2 v Bratislave

05/10/2018

Z dôvodu opravy vozovky NDS čiastočne uzavrie vonkajší jazdný pruh a krajnicu ľavého jazdného pásu diaľnice D2 v Bratislave na úseku tunel Sitina - križovatka Lamač v km 57,800 - 57,300 (smer Brno). Obmedzenie sa týka obdobia   •             od 5. o...

Čiastočné uzavretie D1 medzi Trnavou a Hlohovcom

05/10/2018

NDS čiastočne uzavrie diaľnicu D1 v úseku Trnava – Hlohovec. Dôvodom obmedzenia je oprava vozovky vonkajšieho jazdného pruhu a krajnice ľavého jazdného pásu (smer Bratislava) v km 58,900 – 55,500. Obmedzenie sa týka obdobia   •             úsek v km...

Čiastočná uzávera R1 v križovatke Hronský Beňadik

03/10/2018

NDS čiastočne uzavrie ľavý jazdný pás rýchlostnej cesty R1 (smer Nitra) v km 87,189 v križovatke Hronský Beňadik. Dôvodom je realizácia opravy vonkajšej rímsy na moste ev. č. R1-105 nad ŽSR a riekou Hron. Obmedzenie sa týka obdobia   •             o...

D1 medzi Piešťanmi a Hornou Stredou bude čiastočne uzavretá

01/10/2018

NDS čiastočne uzavrie vonkajší jazdný pruh a krajnicu ľavého jazdného pásu (smer Bratislava) diaľnice D1 na úseku Piešťany - Horná Streda v km 91,150 - 89,000. Dôvodom je oprava vozovky. Obmedzenie sa týka obdobia   •             od 2. októbra 2018...

Oprava vozovky D2 v úseku križovatky Pečňa v Bratislave

27/09/2018

Z dôvodu opravy vozovky NDS čiastočne uzavrie vonkajší a odbočovací jazdný pruh pravého jazdného pásu (smer Viedeň) diaľnice D2 v Bratislave na úseku križovatky Pečňa v km 64,500 – 65,100. Obmedzenie sa týka obdobia   •             od 28. septembra...

Čiastočné uzávery mostov na D1 v okolí Východnej

26/09/2018

NDS čiastočne uzavrie pravý a následne ľavý jazdný pás diaľnice D1 v úseku Liptovský Hrádok - Hybe - Važec. Dôvodom sú merania pretvorenia geometrického tvaru mostov. Obmedzenie sa týka obdobia   most D1-243 Jánošíkova studnička v km 477,624 - od...

Dopravné obmedzenie na D1 pri obci Fričovce

26/09/2018

NDS čiastočne uzavrie diaľnicu D1 v úseku Široké - Fričovce v km 381,750 – 381,850 v smere staničenia vľavo. Dôvodom je realizácia sanácie zosuvu svahu. Obmedzenie sa týka obdobia   •             od 27. septembra 2018 (štvrtok) do 31. októbra 2018 (...