Hľadať: doprava

193 výsledkov pre hľadaný výraz

Čerpanie eurofondov

15/01/2019

Prostredníctvom Európskej únie sa na stavby diaľnic čerpajú zdroje z európskych fondov. Každá stavba má svoje podmienky a objem vyčerpaných prostriedkov.

Opravíme vozovku na Liptove

19/07/2019

Od 22.7. začne NDS s realizáciou opravy vozovky D1 v úseku pravého jazdného pásu v km 268,200 – 270,000 pri Liptovskej Mare. Obmedzenie sa týka obdobia   Dňa 22.7.2019 do 2.8.2019 (pri priaznivom počas)í   Informácia pre motoristov o vede...

Údržba vozovky diaľnice D1 pri Hornej Strede

15/07/2019

Od dnes začíname vykonávať údržbu vozovky obidvoch pruhov pravého jazdného pásu diaľnice D1 na úseku Horná Streda - Nové Mesto n. Váhom (smer Žilina), v km 97,500 - 102,500. Obmedzenie sa týka obdobia   od 15.7.2019 (pondelok) do dňa 2.8.2019 (pi...

Oprava vozovky na moste D2 cez potok Rudava

10/07/2019

NDS oznamuje, že od zajtra začne s opravou vozovky na moste ev.č.D2-080 cez potok Rudava v ľavom jazdnom páse (smer Brno) v pravom jazdnom pruhu. Staničenie mosta  je v km 20,838 diaľnice D2. Obmedzenie sa týka obdobia     v termíne od 11.7.2019...

Nová vozovka v okolí Nitry

04/07/2019

Na rýchlostnej ceste R1 v okolí Nitry budeme vykonávať opravu vozovky, na viacerých vybraných úsekoch. Práce budú pozostávať z odfrézovania pôvodnej vozovky a následného položenia nového, asfaltového koberca. Obmedzenie sa týka obdobia   od 4. jú...

Na D1 pri obci Sverepec vymeníme mostné závery

04/07/2019

NDS čiastočne uzavrie pravý jazdný pás diaľnice D1 (smer Považská Bystrica) v km 161,350 – 162,910 pri obci Sverepec v úseku mostov ev. č. D1-166 a D1-168. Dôvodom uzávery je výmena mostných záverov. Obmedzenie sa týka obdobia   od 9. júla 2019 (...

Mostné závery vymeníme aj na D1 medzi križovatkami Svinia – Prešov-západ

03/07/2019

Z dôvodu výmeny mostných záverov NDS čiastočne uzavrie v oboch smeroch diaľnicu D1 v úseku mosta ev. č. D1-207 v km 395,710 medzi križovatkami Svinia – Prešov-západ. Obmedzenie sa týka obdobia   od 6. júla 2019 (sobota) 9.00 hod. do 11. augusta 2...

Výmena mostných záverov na estakáde Sekule

03/07/2019

NDS čiastočne uzavrie ľavý jazdný pás diaľnice D2 (smer ČR) v úseku mosta ev. č. D2-069 estakáda Sekule v km 9,757 medzi križovatkami Kúty a Malacky. Dôvodom je výmena mostných záverov. Obmedzenie sa týka obdobia   od 6. júla 2019 (sobota) 9.00 h...

Čiastočná uzávera cesty I/11 pri Svrčinovci

01/07/2019

Z dôvodu opravy krytu vozovky NDS čiastočne uzavrie cestu prvej triedy I/11 v km 405,900 – 407,000 v k. ú. Svrčinovec pred hraničným priechodom SR/ČR. Obmedzenie sa týka obdobia   od 4. júla 2019 (štvrtok) 18.00 hod. do 8. júla 2019 (pondelok) 3....

Aktualizácia: Pokračujeme v oprave mosta pri Kováčovej

28/06/2019

Z dôvodu opravy pravého mosta ev. č. R1-168 NDS čiastočne uzavrela pravý jazdný pás rýchlostnej cesty R1 v úseku nad Kováčovským potokom a cestou I/66 v križovatke Kováčová v km 146,000 - 146,700 (smer Banská Bystrica). Obmedzenie sa týka obdobia  ...