Hľadať: obchodná verejná súťaž

4 výsledkov pre hľadaný výraz

Obchodná verejná súťaž

17/01/2020

o najvhodnejšiu ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy prebytočného majetku NDS

Obchodná verejná súťaž

27/01/2017

Vyhlásené obchodné verejné súťaže na základe § 281 a nasl. zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Obchodná verejná súťaž má svoje podmienky a časový harmonogram.