Hľadať: výmena

76 výsledkov pre hľadaný výraz

Protikorupčný program Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.

31/03/2022

Uznesením vlády SR č. 585/2018 z 12. 12. 2018 bola schválená Protikorupčná politika SR na roky 2019 – 2023, so zámerom zlepšiť protikorupčnú prevenciu a boj proti korupcii. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby...

Nové zvodidlá na mostoch D1 Trnava - Horná Streda

05/08/2022

NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1. Dôvodom čiastočnej uzávery bude výmena zvodidiel na mostoch v úseku diaľnice D1 Trnava - Horná Streda. Stavebné práce budeme realizovať na moste nad ropovodom v km 61,253. Obmedzenie sa týka obdobia o...

Nové zvodidlá na mostoch D1 Trnava - Horná Streda

28/07/2022

NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1. Dôvodom čiastočnej uzávery bude výmena zvodidiel na mostoch v úseku diaľnice D1 Trnava - Horná Streda. Stavebné práce budeme realizovať na moste cez kanál Stará Holeška v km 79,478.  Obmedzenie sa týka obdo...

Oprava a výmena mostných záverov na diaľnici D1 cez rieku Váh

28/07/2022

NDS upozorňuje na čiastočnú uzávierku diaľnice D1 v úseku diaľničných mostov cez rieku Váh a na moste na úrovňovej križovatke v km cca 174,400 -175,600. Dôvod čiastočnej uzávierky je oprava a výmena mostných záverov. Obmedzenie sa týka obdobia od 30...

Oprava a výmena mostných záverov na bratislavskej D1

15/07/2022

NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1 v úseku diaľničného mosta nad Košickou cestou v Bratislave v km cca 3,060 - 3,845 v smere do Trnavy. Dôvodom je oprava a výmena mostných záverov. Obmedzenie sa týka obdobia od 16.7.2022 (sobota) od 8.0...

Nové mostné závery nad železničnou traťou na liptovskej D1

15/07/2022

NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1. Dôvodom čiastočnej uzávery bude výmena porušených mostných záverov mosta nad traťou ŽSR, Liptovská Mara, ľavý most v km cca 269,000 - 269,500. Obmedzenie sa týka obdobia  od 16.7.2022 (sobota) od 7.00...

Nové zvodidlá na mostoch v úseku D1 Trnava - Horná Streda

13/07/2022

NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1. Dôvodom čiastočnej uzávery bude výmena zvodidiel na mostoch v úseku diaľnice D1 Trnava - Horná Streda. Stavebné práce budeme realizovať na moste cez Červenický potok v km 66,454.  Obmedzenie sa týka obdobia...

Výmena mostných záverov pri Považskej Bystrici

08/07/2022

NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1 v úseku mosta Považská Bystrica, sever v km 174,800 - 175,500 v pravom jazdnom páse. Dôvodom je výmena porušených mostných záverov. Obmedzenie sa týka obdobia od 9.7.2022 (sobota) od 7.00 hod. do 21.8....

Diaľničné autority V4: Musíme sa viac zamerať na bezpečnosť našich zamestnancov v teréne

29/06/2022

Bezpečnosť zamestnancov je pre diaľničné spoločnosti na prvom mieste. Zhodli sa na tom predstavitelia Ředitelství silnic a dálnic, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő, Magyar Közút Nonprofit, Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowy...